“สิงห์ชัย” อัยการสูงสุด เปิดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมาย ปชช.ในวันหยุดราชการ นำร่อง 9 จังหวัด ต่อยอดจัดโมบายช่วยเคสใหญ่ เเบบน้ำมันรั่วระยอง ยันอัยการทุกคนมีใจบริการชาวบ้าน

          เมื่อวันที่ 5 ก.พ.65 ที่ สำนักงานอัยการสูงสุด นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ ซึ่งสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด จัดขึ้น ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานอัยการภาค 1 โดยมีนายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจการอัยการ นายชัยพร เกริกกุลธร อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมในงาน

          นายสิงห์ชัย กล่าวว่า สำนักงานอัยการสูงสุด มีภารกิจหลักในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งหลังจาก ที่ได้เข้ารับตำแหน่งอัยการสูงสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีนโยบายในการบริหารงานโดยยึดหลัก “ยุติธรรม – พัฒนา – สามัคคี – มีคุณธรรม”  หน่วยงานของสำนักงานอัยการสูงสุดจะต้องดำเนินการด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ขับเคลื่อนภารกิจ ซึ่งงานด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ  ทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นหนึ่งนโยบายสำคัญอันเป็นภารกิจหลักของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) เร่งดำเนินการในเชิงรุก เปิดให้บริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ

          “ในระยะเริ่มแรกจะดำเนินโครงการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 10 สำนักงาน จากนั้นจะได้ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อขยายการให้บริการไปยังสำนักงานอื่นๆ ต่อไป เพื่อทำให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชนอย่างแท้จริง” อัยการสูงสุดกล่าว
          นายสิงห์ชัย กล่าวต่อว่า การเปิดสำนักงานนำร่องทั้ง 10 สำนักงานนี้เป็นการอำนวยความสะดวกประชาชน ซึ่งวันทำงานราชการนั้นบางครั้งประชาชนไม่สะดวกที่จะมารับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากอัยการได้ โดยหลังจากเปิดบริการมาตั้งเเต่ช่วงมกราคมก็ได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดีดูเเล้วอีกไม่นานก็จะสามารถบริการช่วยเหลือประชาชนได้ทั่วประเทศเเละจะช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นไปตามภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด
           ผู้สื่อข่าวถามว่าโครงการนำร่องดังกล่าวจะใช้ระยะเวลานานหรือไม่จนนำไปสู่การเปิดบริการทั่วประเทศ อัยการสูงสุด กล่าวว่า ตอนนี้เรากำลังเก็บสถิติอยู่ ผลตอบรับกลับมาดีเเต่บางครั้ง ประชาชนบางสาวนอาจจะยังไม่ทราบต้องอาศัยความร่วมมือเเละการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน งานตรงนี้เราถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุก เนื่องจากสำนักงานอัยการสูงสุดเรามี 3 ภารกิจหลัก 1.อำนวยความยุติธรรม 2.รักษาผลประโยชน์รัฐ เเละภารกิจที่3 คือการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายประชาชน ซึ่งเราให้เป็นนโยบายเชิงรุกเพื่อเพิ่มช่องทางให้กับประชาชน ซึ่งตนคิดว่าจะตอบสนองกับประชาชนได้อย่างดี
          ถามต่อว่ากรณีเกิดเหตุภัยพิบัติใหญ่ๆ เช่น น้ำมันรั่วระยอง หรือเหตุไฟไหม้ที่กระทบทั้งเศรษฐกิจเเละสุขภาพประชาชนอัยการสามารถเข้าไปช่วยเหลือเชิงรุกได้อย่างไร

           นายสิงห์ชัย กล่าวว่าเหตุเเบบนี้อัยการเราสามารถทำได้เพราะนโยบายต่อไปของเราคือรถโมบายเคลื่อนที่ซึ่งหากมีเหตุอะไรเกิดขึ้นอัยการก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือด้านกฎหมายได้ทันท่วงที
           เมื่อถามเรื่องงบประมาณ บุคลากรอัยการพอเพียงหรือไม่ในการรองรับประชาชนรวมถึง จิตสาธารณะการบริการประชาชนของอัยการที่จะมาทำหน้าที่ดูเเลประชาชนจะต้องมีใจเรื่องนี้ นายสิงห์ชัย ตอบว่าตรงนี้เป็นภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งพนักงานอัยการทุกคนทราบถึงภารกิจอันนี้ ในส่วนสำนักงานอัยการสูงสุดจะมีหน่วย สคช.อยู่ทุกจังหวัด ยืนยันว่าบุคลากรเรามีความพร้อม ส่วนงบประมาณอันไหนไม่เพียงพอเราต้องขอสนับสนุนจากรัฐบาล กำลังคนเราก็พยายามจัดสรรให้พอเพียง เเต่ต่อไปหากมีงานมากขึ้นเราก็อาจขอเพิ่ม ซึ่งเรื่องการโยกย้ายอัยการเรามีเป็นปกติอยู่เเล้วหากพนักงานอัยการคนใดต้องการมาอยู่ สคช.ก็สามารถยื่นคำร้องเข้ามาได้เราก็ยินดี ตนเชื่อว่าอัยการทุกคนมีจิตตรงนี้ที่เป็นภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนอยู่เเล้ว

           ด้านนายชัยพร กล่าวว่า สคช. มีภารกิจโดยตรงในการให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย การจัดทำนิติกรรมสัญญา การประนอมข้อพิพาท การให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดีโดยการจัดทนายความอาสาว่าต่าง แก้ต่างคดี การดำเนินคดีคุ้มครองสิทธิทางศาลตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน การฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมาย การสร้างความร่วมมือและเครือข่าย การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทหนี้นอกระบบตามมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทางกฎหมายและคดี ถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของ  สำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้บริการใกล้ชิดประชาชน ผ่านสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด (สคชจ.) ใน 76 จังหวัด และอีก 36 สาขา รวม 112 สำนักงาน
           นายชัยพร กล่าวว่า สำหรับโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ จะเปิดทำการในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนทั่วไป ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างบริษัทเอกชน และอื่นๆ ที่ไม่สามารถมาขอใช้บริการในวันเวลาราชการได้ ลดภาระและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน  หากต้องหยุดงานหรือลางานมาเพื่อติดต่อขอใช้บริการก็อาจจะสูญเสียรายได้ในวันดังกล่าว ซึ่งในระยะแรกจะเปิดให้บริการนำร่องใน 9 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก ราชบุรี  สุราษฎร์ธานี และสงขลา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ประชาชนต้องการใช้บริการเป็นจำนวนมาก
          “นอกจากนี้ สคช. จะขยายระยะเวลาให้บริการสายด่วนปรึกษากฎหมาย 1157 ในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย ซึ่งได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นมา โดยในวันนี้อัยการสูงสุดจะได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ดำเนินการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประเมินผลการทำงานในเบื้องต้นและวางแผนแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในเชิงรุกต่อไป” อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิฯ

            ต่อมาภายหลังเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีการเปิดพร้อมกันทั้ง 9 ภาคโดยอธิบดีอัยการภาคเเต่ละภาคเป็นประธานเปิดโดยมีการถ่ายทอดทางไกลผ่านจอภาพ ในส่วนของภาค1 ได้มีชาวบ้าน จำนวน3 รายเดินทางมาขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งนายสิงห์ชัยได้สอบถามชาวบ้านถึงความพึงพอใจในการเปิดบริการวันหยุดซึ่งชาวบ้านกล่าวว่ามีความพึงพอใจมาก
Advertisement