แนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ ยื่นหนังสือร้องขอมาตรการป้องกันโควิดในเรือนจำ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 ส.ค.64 ที่ กระทรวงยุติธรรม น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง แกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม พร้อมด้วยหน่วยปฐมพยาบาลภาคสนาม First aid volunteer 53 ได้เดินทางเข้ายื่นจดหมายเปิดผนึก ถึงกระทรวงยุติธรรม โดยมี นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม เป็นตัวแทนรับมอบ

สำหรับจดหมายดังกล่าวเป็นการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงยุติธรรม เรือนจำพิเศษกรุงเทพ และโรงพยาบาลราชทัณฑ์ มีมาตรการจัดการโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ให้มีการตรวจคัดกรองผู้ต้องหาก่อนเข้าเรือนจำ และทัณฑสถานทุกกรณี พร้อมออกเอกสารรับรองการตรวจโควิดให้ผู้ต้องขังแรกเข้า โดยให้ญาติสามารถนำเอกสารนี้มาเผยแพร่ได้ เพื่อความโปร่งใส และหากพบผู้ต้องหาติดเชื้อ ให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาโดยทันทีอย่างเร่งด่วน รวมถึงให้แยกกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือเคยเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่ง ต้องมีการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ต้องขัง และความถี่ที่ต้องใช้งาน และทางเรือนจำ ต้องจัดหาและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบที่ใช้ทางการแพทย์ให้กับผู้ต้องขังทุกคน อย่างน้อยคนละ 30 ชิ้นต่อเดือน และมีเจลแอลกอฮอล์อยู่ในห้องผู้ต้องขังทุกห้อง และในพื้นที่ส่วนรวม / จัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในเรือนจำ อีกทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลทางสุขภาพให้แก่ทนาย หรือญาติผู้ต้องขังทราบอย่างรวดเร็ว โดยไม่ปิดบัง ส่วนกรณีติดเชื้อ ญาติของผู้ต้องขัง ต้องสามารถยื่นคำร้องให้นำตัวผู้ต้องขังย้ายไปรักษาในสถานพยาบาลอื่นได้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา ขณะเดียวกันทางราชทัณฑ์ต้องมีการตรวจหาเชื้อจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุก 3 วัน เป็นอย่างน้อย เพื่อป้องกันเชื้อจากภายนอกสู่ผู้ต้องขัง และศาล ต้องปฏิบัติตามมาตรการลดความแออัดของผู้ต้องขังตามที่เคยได้ออกไว้ ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการทั้งหมดโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ น.ส.ปนัสยา ยอมรับว่า ส่วนตัวมีความเป็นกังวลกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการชุมนุมที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันในช่วงนี้ ซึ่งส่วนตัว หากมีความเป็นไปได้ ก็ต้องการจะสื่อสารและพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมในจุดนั้น ถึงปัญหา ข้อเรียกร้อง แต่ทั้งนี้ส่วนตัวยืนยันแนวทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ยึดหลักสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง และในช่วงนี้ยังไม่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวของกลุ่มฯ โดยปล่อยให้กลุ่มทะลุฟ้า จัดกิจกรรมไปก่อน

Advertisement