ผบช.ภ.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล จุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า-ออก

 

         เมื่อวันที่ 24 ก.ค. พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตพื้นที่ สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี บริเวณหน้าห้างโลตัส นวนคร

           พล.ต.ท.อำพล กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพล ในสังกัดภูธรภาค 1 นอกจากนี้ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางปฏิบัติที่วางไว้ เช่น 1. ต้องปฏิบัติตามแนวทาง ข้อกำหนดแห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 27 ข้อ 2.ให้ผู้บังคับบัญชาระดับ บก.ภ.จว. ออกตรวจเยี่ยมและกำชับการปฏิบัติของหน่วยในสังกัดตามแนวทางที่ ตร.กำหนด 3. รูปแบบและอุปกรณ์ในการตั้งจุดตรวจให้เป็นไปตามที่ ตร.กำหนด 4. ให้ปฏิบัติตามยุทธวิธีการตั้งจุดตรวจในสถานการณ์ โควิด 19 (SOP) เช่น ผู้ปฏิบัติจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันฯ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ชุด PPE มีแฟ้มรวบรวมข้อกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือการของตน เป็นต้น

Advertisement