แอมเนสตี้ยื่นรายงานวิจัยเรียกร้องคุ้มครองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ

         เมื่อวันที่ 8 ก.ค.64 ที่รัฐสภาเกียกกาย ตัวแทนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เดินทางเข้ายื่นรายงานวิจัยฉบับล่าสุดหัวข้อ “หน้าแสบร้อนเหมือนโดนไฟไหม้” (My face burned as if on fire) ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและตัวแทนพรรคการเมือง เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้ทุกคนสามารถใช้สิทธิมนุษยชนของตนที่ได้รับการรับรองโดยกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงเรียกร้องให้เคารพสิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ โดยมี นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนมารับมอบรายงานดังกล่าว
Advertisement