เสรีเทยพลัสดันข้อเรียกร้องสร้างความเท่าเทียมทางเพศ เศร้า ส.ส.กอล์ฟ ถูกขับออกสภา ลดความสำคัญกระเทย

          เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 7 พฤศจิกายน 63 ที่แยกสามย่าน กลุ่มเสรีเทยพลัส จัดม็อบตุ้งติ้งครั้งที่ 2 ในชื่อ “ไพร่พาเหรด” เดินขบวนมุ่งหน้าสู่ถนนสีลมซอย 2 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมและความเป็นธรรมทางเพศในสังคม ซึ่งระหว่างการเตรียมรวมพล กลุ่มผู้จัดได้กางผืนธงสีรุ้งซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนความหลากหลายทางเพศผืนใหญ่บนพื้นทางเดิน ขณะที่มีกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ชายและหญิงหลายช่วงอายุแสดงความสนใจต่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก
             นายสิรภพ อัตโตหิ หรือ แรพเตอร์ แกนนำกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ กล่าวว่า การจัดงานวันนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อหนุน 3 ข้อเรียกร้องของขบวนการประชาธิปไตย ยกระดับมาตรฐานสังคมไทยด้วยความเป็นธรรมทางเพศ โดยวาระเร่งด่วนตอนนี้คือเรื่องการคุกคามทางเพศทั้งนอกและในขบวนการประชาธิปไตย เพราะท่ามกลางสังคมชายเป็นใหญ่ ยังมีนักกิจกรรมการเมืองเพศหญิงถูกคุกคามทางเพศทั้งในโลกออนไลน์และในความเป็นจริง

           ส่วนกิจกรรมวันนี้ จะเป็นกิจกรรมไพรด์พาเหรด เป็นการแสดงอัตลักษณ์ของตัวเอง เป็นความภูมิใจของคนหลากหลายทางเพศ แล้วเราก็จะปราศรัยเรื่องความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นความเท่าเทียมกันในทุกมิติ ฉะนั้นการขับเคลื่อนเรื่องควรเป็นธรรรมทางเพศก็ควรอยู่ในข้อเรียกร้องที่ไปด้วยกันกับเรื่องประชาธิปไตย จากนั้นเมื่อจบการปราศรัย ก็จะชักชวนให้ประชาชนไปเที่ยวที่ย่านสีลมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
           นายสิรภพ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทางกลุ่มยังจะเรียกร้องเรื่องการสมรสอย่างเท่าเทียมจะต้องเกิดขึ้น เพราะศักดิ์ของ พ.ร.บ.คู่ชีวิต ก็ยังไม่เท่าเทียมคู่รักชายหญิงปกติ เรายังอยากเห็นพรรคการเมืองที่ให้สัดส่วนของผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศได้อย่างแท้จริง
            ทั้งนี้มองว่า การที่ ส.ส.กอล์ฟ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ซึ่งเป็น ส.ส.กระเทยคนแรกที่ถูกกดดันออกจากรัฐสภา ทำให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศถูกลดทอนความสำคัญลงไปอีกด้วย

Advertisement