เสริมเขี้ยวเล็บนักสืบยาเสพติดรุ่นใหม่ให้ก้าวทันโลก

          เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงระหว่างวันที่ 6 – 30 มิ.ย. ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนยาเสพติดเฉพาะทาง ของ บช.ปส. โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี พร้อม พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป)/ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 2)/รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส. และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม

           สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนยาเสพติดเฉพาะทาง เป็นการฝึกอบรมโดยความร่วมมือระหว่าง บช.ปส. และ ป.ป.ส. มีเป้าหมายเพื่อสร้างนักสืบพันธุ์ใหม่ ที่หลอมรวมประสบการณ์การทำงานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เสริมเขี้ยวเล็บให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามยาเสพติด โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 70 นาย ประกอบด้วย หน่วยที่ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ทั้งหน่วยปฏิบัติงาน หลักในสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 จำนวน 21 นาย รวมทั้งหน่วยสนับสนุน อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), ศุลกากร, ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) และ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) จำนวน 49 นาย

            โดยผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้การสะกดรอย การสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบทรัพย์ การสืบเส้นทางทางการเงิน และการสืบทางดิจิตอล โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญเฉพาะทาง
มาถ่ายทอดทั้งทางทฤษฎี ทางปฏิบัติ และฝึกทักษะกับคดียาเสพติดที่เกิดขึ้นจริง รวมถึง การฝึกยุทธวิธีในการสืบสวนคดียาเสพติดต่าง ๆ เช่น การปิดล้อมตรวจค้น การจับกุม การขับรถไล่ล่ารถต้องสงสัย รถที่ผู้ต้องหาขับขี่ หลบหนี การสกัดจับหยุดรถต้องสงสัย การวางแผนล่อซื้อ จับกุม เป็นต้น

            สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมก็เพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติงานได้จริง อย่างถูกต้อง ถูกวิธี มีมาตรฐาน
นอกจากนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ทั้งการกระทำผิดทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ การใช้เครื่องมือพิเศษ และเทคโนโลยี การสืบสวน ขยายผลถึงกระบวนการค้ายาเสพติด และพัฒนาทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การฝึกอบรมด้านยุทธวิธี ได้มีการถอดบทเรียนจากการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดต่างๆในอดีตในคดีที่เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและสูญเสีย นำมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสอนยุทธวิธีในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ อีกด้วย

            โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวในพิธีเปิดโครงการว่า การทำงานด้านปราบปรามยาเสพติด มีหัวใจที่สำคัญ 7 ข้อ 1. ต้องรู้เทคนิคการสืบสวน 2. ให้นำการทำงานที่ผ่านมา เป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 3. ต้องรู้จักห่วงโซ่วัตถุพยาน 4. การทำบันทึกต่างๆในงานตำรวจ ต้องรอบคอบรัดกุม 5. ต้องมีความรู้เรื่องเส้นทางการเงิน รวมทั้งเงินดิจิตอล 6. ต้องมีความรู้ด้านยุทธวิธี ใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมกับภารกิจ 7. ต้องรู้เรื่องการบริหารงานสืบสวน

Advertisement