เริ่มแล้วกินเจเมืองตรัง! ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามขึ้นเสาเต็งโก ประกาศรับเทศกาลถือศีลกินผัก คนแห่ร่วมพิธีล้นหลาม

             (ตรัง)- วันที่ 16 ตุลาคม ที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม มีการประกอบพิธี “ยกเสาเต็งโก” หรือ “เสาโกเต้ง” มีลักษณะเป็นไผ่ตรงสูงตระหง่านปักหน้าศาลเจ้า ขนาดความสูงกว่า 20 เมตร เพื่ออัญเชิญตะเกียงไฟเทวดาทั้ง 9 ขึ้นสู่ยอดเสา ถือเป็นการประกาศเข้าสู่ช่วงกินเจอย่างเป็นทางการ โดยทุกศาลเจ้าใน จ.ตรัง ต่างก็ประกอบพิธีกรรมดังกล่าวในวันเดียวกัน บรรยากาศโดยรวมมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ม้าทรง ร่างทรง แต่งกายชุดขาวเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
             นางพิมนิภา ถาวร อายุ 57 ปี หัวหน้าร่างทรงหญิง กล่าวว่า การยกเสาเต็งโกถือว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเริ่มประเพณีถือศีลกินเจ ซึ่งเสาเต็งโก เป็นเสาที่ใช้ในการแขวนตะเกียง 9 ดวง ที่เทพองค์ศักดิ์สิทธิ์ใช้ในการเสด็จ สำหรับพิธีในวันนี้ ช่วงเช้าจะเป็นพิธีการขึ้นเสาเต็งโก และเวลาประมาณ 11.00 น. จะเป็นการรับองค์เทวดาหรือองค์ฮ้วงเซี่ยงตี่ในช่วงเช้า และช่วงกลางคืนจะเป็นการรับองค์อ้วงฮุกโจ้ว เพื่อให้ท่านมาปกป้องคุ้มครองพี่น้องที่มาถือศีลกินเจที่นี่ด้วย
               สำหรับการถือศีลกินเจปีนี้ เราต้องร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ต้องใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 ทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง ต้องสวมแมส วัดอุณหภูมิ พร้อมด้วยการล้างมือ และเว้นระยะห่าง ต้องถือปฏิบัติกัน มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่อสม.จากเทศบาลนครตรัง

           การถือศีลกินเจในปีนี้อาจจะมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่าปีที่ผ่านๆ มา เราไม่คาดหวัง เพราะบางคนเขาจะไม่เดินทางกัน จะเพิ่มหรือลดเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ ทั้งนี้ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามมีอายุกว่า 63 ปีแล้ว โดยจะมีการรับร่างทรงในคืนนี้ 600 องค์

Advertisement