เดอะโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาลเตรียมเข้ารายงานตัว ผบ.ตร.ทำงานวันแรกพรุ่งนี้

         วันที่ 29 มีนาคม 64 หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้รับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 9) ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับวันนี้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่อย่างใด
        โดยมีรายงานว่า พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ จะเดินทางมารายงานตัวกับ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในช่วงเช้า วันพรุ่งนี้ซึ่งคาดว่า ผบ.ตร. จะมอบหมายหน้าที่ให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ รับผิดชอบภายหลังการเข้ารายงานตัวต่อไป
Advertisement