เกาะติดเลือกตั้ง อบจ.ชลบุรี เบื้องต้นเกินครึ่ง ป๊อก-วิทยา ทิ้งห่าง จูน-พลอยลภัสร์ ขาดลอย

           มีรายงานข้อมูลจากเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีการรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อย่างไม่เป็นทางการ) วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ในเวลาประมาณ 21.22 น.
          ผลการนับคะแนนล่าสุด ณ เวลาดังกล่าวพบว่า นายวิทยา คุณปลื้ม หมายเลข 1 กลุ่มเรารักชลบุรี มีคะแนนเสียง 242,451 เสียง น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง หมายเลข 2 กลุ่ม Change Chonburi มีคะแนนเสียง 113,959 คะแนน นายสรายุทธ วงษ์แสงทอง หมายเลข 3 กลุ่มชลบุรีก้าวหน้า มีคะแนนเสียง 26,148 คะแนน และนายสภา พละวารี หมายเลข 4 ผู้สมัครอิสระ มีคะแนนเสียง 6,900 คะแนน
            สำหรับจังหวัดชลบุรี มีทั้งสิ้น 11 อำเภอ แบ่งเป็น 42 เขตเลือกตั้ง รวม 2,054 หน่วยเลือกตั้ง จากผลการนับคะแนนข้างต้นรายงานจากการนับคะแนนเลือกตั้งที่นับแล้ว 1,459 หน่วยเลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ 71.03
Advertisement