อัศวินเผยข้อความในเพจสั่งปรับ พล.อ.ประยุทธ์ไม่สวมหน้ากากประชุม 6,000 บาท

         วันที่ 26 เมษายน 64 หลังจากมีภาพ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเปิดหน้ากากอนามัยระหว่างการประชุมที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหาและการกระจายวัคซีน เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ห้องประชุมสีเขียว ทำเนียบรัฐบาลนั้นจนมีการวิจารณ์ในสังคมว่าผิดตามคำสั่งของกรุงเทพมหานครที่ให้ใส่หน้ากากหรือไม่ ทางเพจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเฟซบุ๊กแจ้งข่าวว่าได้สั่งปรับนายกรัฐมนตรีเป็นเงิน 6,000 บาท
       โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ได้แจ้งว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืน ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก เป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งความผิดดังกล่าว พนักงานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ ตามระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ.2563 โดยมีอัตราการเปรียบเทียบปรับตามบัญชีท้าย เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท ทางพนักงานสอบสวน สน.ดุสิตจึงเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาล โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้กล่าวหา ในฐานความผิดดังกล่าวนายกรัฐมนตรียินยอมให้เปรียบเทียบปรับ
Advertisement