ออกหมายเรียกผู้ชุมนุม 15 คน ชุมนุมหน้าสถานทูตเมียนมาร์-สามย่านมิตรทาวน์

         เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 64 กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) แจ้งว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพิ่มเติม ในการชุมนุม 2 เหตุการณ์ ดังนี้กรณีการชุมนุม หน้าสถานทูตเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกให้มาพบในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ที่ สน.ยานนาวา จำนวน 12 คน แบ่งเป็น 1.นายหัสตินทร์ ไกรโสภา, 2.นายวันเฉลิม หลงภูงา, 3.นายพัชราวัฒน์ โกมลประเสริฐกุล, 4.นายปรณัท น้อยนงค์เยาว์, 5.นายใบบุญ ไทยพานิช, 6.นายดนตรี มีเท่า, 7.นายณัฐพงศ์ คำจันทร์, 8.นายณัฐกรณ์ ชูเสนาะ, 9.นายชาญชัย ปุรังสี แจ้งข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญ ว่าจะใช้กำลัประทุษร้ายหรือทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง,ร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน,ร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน ส่วน 10.นายพริษฐ์ ชิวารักษ์, 11.นายปิยรัฐ จงเทพ, 12.น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
        กรณีการชุมนุมที่สามย่านมิตรทาวน์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหามาพบในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. ที่ สน.ปทุมวัน จำนวน 3 คน ดังนี้ 1.นายธนกร ภิระบัน, 2.นายศักดิ์สิทธิ์ เผือกผ่องศรี, 3.นายวีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล ข้อหา ร่วมกันฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, ร่วมกันฝ่าฝืน พ.ร.บ.โรคติดต่อ
Advertisement