อย. ยันไม่พบการอนุญาตขายผลิตภัณฑ์กาแฟผสมยารักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในไทย

             กรณี HSA ประเทศสิงคโปร์ เตือนประชาชนไม่ให้บริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟยี่ห้อ Prime Kopi Pejuang 3 in 1 ขายผ่านออนไลน์ พบทาดาลาฟิล ปริมาณสูง อย. ยันไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย แต่พบการลักลอบจำหน่ายผ่านทางสื่อออนไลน์ ซึ่งได้สั่งระงับการจำหน่ายทันที
            เมื่อวันที่ 28 พ.ค. นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กรณีสำนักงานวิทยาศาสตร์สุขภาพสิงคโปร์ (HSA) เตือนประชาชนไม่ให้บริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีส่วนผสมของยารักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หลังพบชายล้มป่วยเข้าโรงพยาบาล หลังรับประทานกาแฟยี่ห้อ Prime Kopi Pejuang 3 in 1 ขายผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งจากการตรวจสอบพบทาดาลาฟิล (Tadalafil) ในระดับสูงเกินขนาดกว่าขนาดยาปกติมากกว่า 10 เท่า
            ทาดาลาฟิล (Tadalafil) จัดเป็นยาในกลุ่มเดียวกับซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ออกฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือด มีผลต่อผู้ป่วยโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เจ็บหน้าอก ความดันเลือดต่ำหรือสูง เป็นต้น การได้รับยาเกินขนาดทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้
             ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีการขึ้นทะเบียนกับ อย. ในประเทศไทยแต่อย่างใด แต่พบมีการลักลอบนำมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่ง อย. ได้ดำเนินการสั่งระงับการจำหน่ายและการโฆษณาทันที ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยแก่การบริโภค ผู้กระทำการฝ่าฝืน ผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 2 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ ขอเตือนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่อ้างสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศมารับประทานโดยเด็ดขาด ซึ่งการอวดอ้างดังกล่าว อย. ไม่เคยอนุญาต และเสี่ยงปนยาแผนปัจจุบันซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ทั้งนี้ อย. ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอมปนยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค

 

Advertisement