ห่มผ้าขาวคลุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย MOB FEST ออกแถลงการณ์ ยัน 3 ข้อเรียกร้อง นายกต้องลาออกเปิดทางแก้ รธน.ทั้งฉบับ

            วันที่ 14 พฤศจิกายน 63 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่ม MOB FEST ได้ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ 1. สมาชิกรัฐสภาเปิดทางสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ทุกหมวด ทุกมาตรา โดยต้องเร่งให้ญัตติการเร่งแก้รัฐธรรมนูญไดเรับการบรรจุในวาระการประชุมอย่างเร่งด่วน อย่าหาทางถ่วงเวลา 2. รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีต้องยอมรับความจริงว่าความชอบธรรมในฐานะผู้ปกครองหมดสิ้นไปแล้ว แต่ถ้าเลือกฟังประชาชนแล้วลาออก เปิดทางให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อร่างใหม่ทั้งฉบับจะเป็นการก้าวลงจากตำแหน่งที่ดีที่สุด 3. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่นำเสนอโดยไอลอว์ ที่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อ ต้องไม่ถูกปัดตกในสภา และไม่ถูกแปรญัตติให้เป็นอื่น และเริ่มการแก้ไขมาตรา 256 ลดอำนาจของ สว. เพิ่มอำนาจให้ประชาชนได้กำหนดผู้ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรรมนูญใหม่ หรือ สสร. ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น 4. รัฐธรรมนูญทุกหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ต้องนำมาพิจารณาใหม่ให้สมเหตุสมผล ทันสมัย เพื่อเปิดทางสู่การปฏิรูปสถาบัน
          ขณะเดียวกันได้ยืนหยัดข้อเรียกร้องหลัก 3 ข้อ คือ 1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะต้องลาออก 2. รัฐสภาต้องรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 3. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตย
           ทั้งนี้ในเวลา 18.05 น.มวลชนได้บุกขึ้นไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อนำผ้าสีขาวที่ได้เขียนข้อความต่างๆ ไว้ก่อนหน้านี้ขึ้นไปพันรอบฐานอนุสาวรีย์ โดยระหว่างขึ้นไปนั้นได้มีการยื้อแย่งแผงเหล็กกับตำรวจควบคุมฝูงชนเล็กน้อย
           ในเวลาต่อมาตำรวจควบคุมฝูงชนได้ถอยร่นกำลังออกจากฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ภายหลังมวลชนพยายามนำผ้าขาวที่เขียนเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไปล้อมตัวอนุสาวรีย์ ก่อนที่กลุ่มมวลชนบางส่วนได้วิ่งตามลงไปบนถนนแล้วเผชิญหน้ากับตำรวจจนเกือบเกิดความวุ่นวาย แต่มีการ์ดอาชีวะมาช่วยกันห้ามไว้ก่อน

Advertisement