หมอทศพร ยื่นหนังสือกลาโหมขอยกเลิกฝึก รด.

          เมื่อวันที่ 19 ม.ค.65 นพ.ทศพร เสรีรักษ์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย เดินทางมายังกระทรวงกลาโหม เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนให้ยกเลิกการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ที่ศูนย์ฝึกเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

นพ.ทศพร ระบุว่า การฝึกภาคสนามทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสถานที่แออัด มีปัญหาเรื่องสุขอนามัย อาจทำให้เกิดการติดต่อแพร่ระบาดของโรคโควิดในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และอาจแพร่มายังชุมชนและครอบครัวในวงกว้างต่อไปได้ รวมถึงอาจกระทบต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาและเข้าสอบในสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย
นพ.ทศพรเผยว่า ตนได้รวบรวมเสียงร้องเรียนทางโซเชียลมีเดีย ทั้งจากทั้งนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเกี่ยวกับความกังวลของการฝึกภาคสนาม ทั้งนี้ยังได้เรียกร้องให้เกิดการปฏิรูประบบการเกณฑ์ทหาร ให้เป็นการรับสมัครตามความสมัครใจ

ด้าน พ.อ. ฐาปณา อุไรวรรณ หัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม เป็นผู้รับหนังสือ และระบุว่าจะประสานงานต่อไป
Advertisement