สั่งชะลอตั้งด่านเมาในพื้นที่ควบคุมโควิดสูงสุด ระดมฝ่ายสืบสวนหาข่าว มั่วสุมในโรงแรม-รีสอร์ท

        เมื่อวันที่ 20 เมษายน 64 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร.สั่งการชะลอตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมโควิดสูงสุด สำหรับจุดตรวจป้องกันอาชญากรรม จุดสกัดกั้นยาเสพติด และจุดสกัดกั้นตามแนวชายแดน ให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ
          สำหรับกำลังพลตำรวจที่รักษาตัวหายดีจากโควิดหรือพ้นกำหนดการกักตัวแล้ว ให้เรียกตัวกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยให้กำกับดูแลการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจทุกนายให้เป็นไปตามแนวทางที่ ตร. ได้สั่งการไว้แล้ว ส่วนการออกตรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สายตรวจ ชุดเคลื่อนที่เร็ว และชุดสายตรวจร่วม ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจ เพื่อระงับยับยั้งการมั่วสุม หรือการจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งการออกตรวจพื้นที่ในเวลากลางคืนให้เน้นการเปิดสัญญาณไฟวับวาบ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ โดยเน้นการตรวจบริเวณจุดเสี่ยง และห้วงเวลาเสี่ยง
         ทั้งนี้ให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ งดจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ งานรื่นเริง เว้นแต่เป็นการจัดพิธีตามประเพณีนิยมและมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอ โดยให้เพิ่มการสืบสวนหาข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์และสืบสวนทางกายภาพ และรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนให้ทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น มั่วสุมรวมตัวกันเสพยาเสพติด เล่นการพนัน ดื่มสุรา ตามโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเมนท์ หอพัก ห้องเช่า เป็นต้น
Advertisement