สวนดุสิตโพลเผยคนไทยเที่ยวส่งท้ายปี 2020 อันดับ 1 ขึ้นเหนือมากสุด ระวังตัวขึ้นหลังโควิดระบาด ขอรัฐบาลมีมาตรการป้องกันให้เที่ยวปลอดภัย

            วันที่ 13 ธันวาคม 63 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “คนไทยกับการท่องเที่ยวส่งท้าย ปี 2020” จำนวน 1,277 คน ระหว่างวันที่ 4-10 ธ.ค. 2563 สรุปผล 5 จังหวัดยอดฮิตที่คนไทยอยากไปท่องเที่ยวมากที่สุด อันดับ 1 เชียงใหม่ อันดับ 2 กรุงเทพมหานคร อันดับ 3 ชลบุรี อันดับ 4 น่าน และอันดับ 5 เชียงราย ทำให้จังหวัดภาคเหนือติดถึง 3 อันดับด้วยกัน

            สำหรับค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี พบว่า อันดับ 1 จำนวน 10,001 – 20,000 บาท อันดับ 2 จำนวน 5,000 – 10,000 บาท อันดับ 3 จำนวน 20,001 – 30,000 บาท  โดยสิ่งที่อยากให้รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ คือ อันดับ 1 มีมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อเที่ยวอย่างปลอดภัย อันดับ 2 มีมาตรการเฝ้าระวังอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว อันดับ 3 ช่วยเหลือค่าเดินทางท่องเที่ยว เช่น ค่าที่พัก ค่าเครื่องบิน อันดับ 4 ออกมาตรการเที่ยวแล้วนำไปลดหย่อนภาษีได้ และอันดับ 5 ให้คูปองส่วนลดสำหรับการท่องเที่ยว

           สำหรับสิ่งที่กังวลว่าจะกระทบกับการวางแผนการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ คือ อันดับ 1 โควิด-19 อันดับ 2 เศรษฐกิจ อันดับ 3 สถานะทางการเงิน อันดับ 4 สภาพการจราจรและอันดับ 5 ความคิดเห็นของคนในครอบครัว
Advertisement