สตม.แจงรับโอนทหารเรือเป็นตำรวจในสังกัดเอามาประจำเรือไม่ได้ประจำด่าน

          เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 26 มีนาคม 64 ที่กองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(บช.สตม.) พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.แถลงชี้แจงกรณีโลกออนไลน์เผยแพร่เอกสารการรับโอนนายทหารชั้นประทวนมาเป็นตำรวจ สตม.รวม 41 นาย ว่า เมื่อปี 2561 สตม.ได้รับการสนับสนุนเรือยนต์ตรวจการณ์ 27 ลำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสกัดกั้นป้องกันปราบปรามรวมถึงภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในสังกัด บก.ตม.3-6 ที่มีด่าน ตม.ทางน้ำ เช่นที่ จ.ตราด จ.ชลบุรี จ.นราธิวาส จ.ประจวบขีรีขันธ์ ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติการกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำเรือยนต์ตรวจการณ์ระดับตำแหน่ง ผบ.หมู่-รอง สว.ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทางน้ำให้ ตม.จังหวัด และด่าน ตม.สังกัดดังกล่าว
        พล.ต.ท.สมพงษ์ กล่าวอีกว่า สตม.จึงมีบันทึกเสนอ ตร.ขออนุมัติรับโอนข้าราชการทหารสังกัดกองทัพเรือ มารับราชการตำรวจในสังกัด เนื่องจาก สตม.ขาดแคลนกำลังพลที่มีความชำนาญการขับเรือและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ อุปกรณ์ต่างๆ หากได้รับสนับสนุนกำลังพลที่มีประสบการณ์การทำงานทางน้ำและทะเลพื้นที่ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีใบอนุญาตนายท้ายเรือตามกฎหมายกำหนด จะช่วยประหยัดงบประมาณการฝึกอบรมและจัดทำใบอนุญาตนายท้ายเรือเพิ่มเติมแก่ข้าราชการตำรวจ ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล อีกทั้ง ตร.ยังไม่สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเองได้
         แม้จะมีตำรวจน้ำ แต่ก็ยังต้องฝากเรียนที่โรงเรียนนายเรือ จึงสอบถามความสมัครใจทหารเรือผู้มีประสบการณ์ ที่มีหน้าที่เฉพาะในการขับเรือ ยืนยันไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของราชการและประเทศชาติ จึงต้องเลือกคนมีความรู้ความสามารถ ที่รับเข้ามาทำงานได้เลย ไม่ต้องเสียงบเสียเวลา อีกทั้งเรือมีราคาแพง ไม่มีประกัน และมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ย้ำว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติ เพราะเป็นการรับเฉพาะทาง ไม่ได้แอบรับโอน รวมถึงมีการสอบถามและคัดเลือกมาประจำเรือ ไม่ใช่ประจำด่าน แต่เรือก็ต้องอยู่ที่ด่าน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่รับโอนมา จะไม่ได้ทำหน้าที่ ตม.ด่านเหมือน ตม.ทั่วไป หากผู้ใต้บังคับบัญชามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ ซึ่งทหารเรือชุดที่รับเข้ามานั้น มีเพียงชุดเดียว
          ยืนยันว่าตำแหน่งอื่นจะรับโอนมาไม่ได้ และเป็นการโอนย้ายตามขั้นตอนที่กำหนดลำดับชั้นยศ จะข้ามขั้นไม่ได้ เหตุนี้ สตม.จึงได้รับอนุมัติให้ทาบทามการรับโอนข้าราชการทหาร โดยประสานกองทัพเรือ และ ผบ.ทร.ได้อนุมัติให้โอน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงอนุมัติให้รับโอนข้าราชการทหารเรือที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เป็นข้าราชการตำรวจ สตม.ทั้งสิ้น 41 นาย
Advertisement