ศาลปกครองไม่รับคำฟ้องพิจารณากรณีพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาลฟ้องนายกสั่งเด้งโดยมิชอบ

           วันที่ 24 พฤศจิกายน 63 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความในคดีที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีหัวหน้า คสช. มีคำสั่งโอนย้ายผู้ฟ้องคดีจากตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้พิจารณาดำเนินการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดเดิม
           ทั้งนี้ศาลปกครองกลางเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ 20 สิงหาคม ถึงนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดเดิม คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องพิจารณาหนังสือของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ฟ้องคดียังไม่ทราบผลการพิจารณาจึงจะถือได้ว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
           จึงเห็นว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังไม่ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และหนังสือของผู้ฟ้องคดียังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ยังไม่พ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่นายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดี ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาล เมื่อวันที่ 22 กันยายนนั้นไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จึงยังไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อศาล ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้
Advertisement