วัดพระแก้วดับไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน พร้อมกับ 7,000 เมืองทั่วโลก

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 64  ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ได้มีการปิดไฟลดโลกร้อนตามคำเชิญชวนของรัฐบาลในเวลา 20.30-21.30 น. โดยทางภาครัฐและเอกชนได้ดำเนินการพร้อมเพรียงกันในจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
           ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ.2573 โดยในพื้นที่ กทม.สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ 2,482 เมกกะวัตต์ เท่ากับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,219 ตัน และคิดเป็นมูลค่า 10.15 ล้านบาทและจากการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 – 2563 สามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าได้ 22,369 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่าไฟฟ้าที่ลดลง 80.97 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12,227 ตัน

ในส่วนของสถานที่ปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ในปีนี้ ประกอบด้วย 5 สถานที่หลัก ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระบรมมหาราชวัง, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, เสาชิงช้า, สะพานพระราม 8 และ ภูเขาทอง (วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร)

           นอกจากนี้ ในพื้นที่ทั้ง 50 เขต ยังร่วมปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ถึง 126 แห่ง และเจ้าของอาคารบ้านเรือนในถนน 100 สาย จะพร้อมใจกันร่วมปิดไฟและลดใช้พลังงานร่วมกับเมืองอีก7,000 แห่งทั่วทั้งโลก
Advertisement