ร่วมแรงร่วมใจ..ตรังส่งหมอและพยาบาล 10 ชีวิต ช่วย รพ.สนามกรุงเทพฯ รับมือโควิด-19

          เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 64 จ.ตรัง รพ.ศูนย์ส่งบุคลากรแพทย์ จำนวน 10 คน เดินทางไปช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดย นพ.สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผอ.รพ.ศูนย์ตรัง กล่าวว่า อย่างที่ทราบข่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 พื้นที่กรุงเทพฯ มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบุษราคัมอาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานีเพื่อรักษาผู้ป่วยหรือคนไข้กลุ่มสีเหลือง เป็นคนไข้ที่มีอาการติดโควิดปานกลาง เพราะบุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ทางหน่วยงานส่วนกลางได้ประสานงานขอกำลังเสริมจากต่างจังหวัด โดยในเขตภาคใต้ตอนล่างถูกจัดส่งไปจำนวน 2 โรงพยาบาล คือ รพ.หาดใหญ่ และ รพ.ศูนย์ตรัง
         นพ.สมบัติ กล่าวอีกว่า บุคลากรทางการแพทย์ที่เดินทางไป เนื่องจากเป็นการประสานขอกำลังเสริมในเวลาที่ฉุกเฉินมาก จึงจำเป็นจะต้องใช้อาสาสมัคร ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ไปทุกรายก็แสดงความจำนงมีความเต็มใจที่จะเดินทางไปช่วยพี่น้องชาวกรุงเทพฯ ที่กำลังเดือดร้อนและประสบกับปัญหาโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ ในส่วนของ จ.ตรัง ได้จัดส่งไปจำนวน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ 13 -27 พฤษภาคม 64 ซึ่งการไปในครั้งนี้จะแบ่งเป็น 2 ผลัด ผลัดแรกจำนวน 1 สัปดาห์ และผลัดที่ 2 อีก 1 สัปดาห์ โดยเราจะเห็นว่าผู้ป่วยในพื้นที่ กทม.ขาดแคลนเตียง
          ขณะที่ นพ.สงกรานต์ จันทร์มุณี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ตรัง ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ที่เดินทางไปในผลัดที่ 2 กล่าวว่า ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเดินทางไปทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วยแพทย์ 2 คน พยาบาล 10 คน เภสัชกร 1 คน และผู้ช่วยพยาบาลอีกจำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 15 คน ภารกิจหลักๆ ที่ไปปฏิบัติก็คือ ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยทีมสนับสนุนของเราทุกคนก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และเชื่อว่าความรู้ความสามารถที่มีจะได้นำไปใช้ ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย หวังว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่ดีขึ้น ซึ่งทีมที่ไปทุกรายมีการได้ฉีดวัคซีนครบทุกเข็มแล้ว
         ในการนี้ นพ.สมบัติยังได้มอบเงินส่วนตัวให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์คนละ 13,000 บาท จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และนำไปใช้จ่ายส่วนตัวในระหว่างการไปปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย
Advertisement