รางวัลแด่ตำรวจคุมม็อบ ดันอรรถวิทย์นั่งผู้การ 3 มีนบุรี

          วันที่ 17 มีนาคม 64 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 4/2564 โดยมีวาระแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระเดือนเมษายน
         ทาง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.กล่าวว่า การแต่งตั้งครั้งนี้เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างแทนผู้ที่เออลี่รีไทร์ และแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร., ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร., ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. ซึ่งกลุ่มนี้จะเกษียณปลายปี เป็นการรับโอนข้าราชการพลเรือนมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา สบ9 ทำหน้าที่ตามที่ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบไว้ เป็นที่ปรึกษาให้กับ ผบ.ตร. ในเรื่องยุทธศาสตร์ และปฏิบัติตามหน้าที่ตามมอบหมายเป็นเรื่องๆ ตอนนี้คงต้องทำงานที่ปรึกษาสักระยะหนึ่งก่อน
           ขณะที่ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. กล่าวว่า ที่ประชุม ก.ตร. ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามที่ ผบ.ตร. เสนอ ดังนี้ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. จำนวน 7 ราย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. จำนวน 16 ราย ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. จำนวน 30 ราย และแต่งตั้ง รอง ผบช.เลื่อนเป็น ผบช.จำนวน 3 ราย รอง ผบช.หมุนเวียน จำนวน 2 ราย ผบก.เลื่อนเป็น รอง ผบช.จำนวน 6 ราย ผบก.หมุนเวียน จำนวน 1 ราย และรอง ผบก. เลื่อนเป็น ผบก. จำนวน 10 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 ราย และมีการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ กลับมาเป็นข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา สบ9 ด้านยุทธศาสตร์ เป็นการเชื่อมโยงเพื่อให้งานยุทธศาสตร์ของชาติ ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บท ตร. บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่รัฐบาลตั้งไว้
          สำหรับการแต่งข้าราชการตำรวจระดับนายพลวาระเดือนเมษายน 2564 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ยศ พล.ต.อ. แต่งตั้งจาก ผู้ช่วย ผบ.ตร.ที่ครองตำแหน่งครบ 1 ปี จะเกษียณอายุราชการในอีก 6 เดือนข้างหน้า หรือ สิ้นปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ยศ พล.ต.ท. เทียบเท่าผู้บัญชาการ แต่งตั้งจากรองผู้บัญชาการ ยศ พล.ต.ต. ที่ครองตำแหน่งครบ 1 ปี จะเกษียณในสิ้นปีงบประมาณ 2564 จำนวน 16 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. ยศ พล.ต.ต. เทียบเท่าผู้บังคับการ แต่งตั้งจากรองผู้บังคับการ ยศ พ.ต.อ. ที่ครองตำแหน่งครบ 5 ปี จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ 2564 จำนวน 30 ตำแหน่ง
         สำหรับรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้ ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. 7 ราย ประกอบด้วย 1.พล.ต.ท.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. 2.พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. 3.พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. 4.พล.ต.ท.อดิศร์ งามจิตสุขศรี รอง จตช. 5.พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. 6. พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. 7.พล.ต.ท.สุรพล อยู่นุช ผู้ช่วย ผบ.ตร. แต่เนื่องจาก พล.ต.ท.กิตติพงษ์ และ พล.ต.ท.สุรพล ครองตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.ไม่ครบ 1 ปี จึงต้องขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอยกเว้นหลักเกณฑ์ต่อไป
          ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. 16 ราย ได้แก่ 1. พล.ต.ต.จำนงค์ รัตนกุล รอง ผบช.สยศ.ตร. 2. พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์ รอง ผบช.ภ.6 3. พล.ต.ต.สุภธัช คำดี รอง จตร. 4. พล.ต.ต.พรชัย ขันตี รอง ผบช.สตม. 5. พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.9 6. พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.5 7. พล.ต.ต.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ รอง ผบช.ภ.1 8. พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล นายแพทย์ (สบ7) รพ.ตร., 9. พล.ต.ต.กมล เหรียญราชา รอง ผบช.ก. 10. พล.ต.ต.วรวิทย์ ปานปรุง รอง ผบช.ภ.8 11.  พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก รอง ผบช.ภ.4 12. พล.ต.ต.ดำรงค์ เพ็ชรพงศ์ รอง ผบช.ภ.6 13. พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. 14. พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา รอง ผบช.ทท. 15. พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ รอง ผบช.ภ.8 16. พล.ต.ต.ณรงค์ ทรัพย์เย็น รอง ผบช.รร.นรต.
          ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. 30 ราย 1.พ.ต.อ.รังสิต โลไทยสงค์ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง 2.พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต รอง ผบก.ภ.จว.น่าน 3.พ.ต.อ.เกียรติพงษ์ นาลา รอง ผบก.จร. 4.พ.ต.อ.สุทธิพันธ์ ศิริ รอง ผบก.บ.ตร. 5.พ.ต.อ.ชโยดม รักยงค์ นักบิน(สบ5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร. 6.พ.ต.อ.พูนศักดิ์ ประเสริฐเมฆ รอง ผบก.อก.ภ.7 7.พ.ต.อ.ยศภณ จรรยาสถิต รอง ผบก.อก.สตม. 8.พ.ต.อ.วิฑูรย์ กองสุดใจ รอง ผบก.อก.ภ.8 9.พ.ต.อ.ชัชวาลย์ พิสุทธิวงส์ รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง 10.พ.ต.อ.วิบูลย์ กิตติอัมพานนท์ รอง ผบก.ปส.4 11. พ.ต.อ.ทิวลิป เครือมา อาจารย์ (สบ5) กค.ตศ.รร.นรต. 12. พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ วิเชียรสรรค์ รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี 13.พ.ต.อ.อิทธิพันธ์ อยู่สวัสดิโชติ รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 14.พ.ต.อ.สิทธิพันธ์ พุฒทอง รอง ผบก.ศฝร.ภ.3 15.พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 16.พ.ต.อ.สำเริง งามรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี 17. พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ หัดกล้า รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ 18.พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม รอง ผบก.อก.บช.ส. 19.พ.ต.อ.สรศักดิ์ ชนะสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี 20.พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง 21.พ.ต.อ.ปราโมทย์ อ่อนปาน รอง ผบก.กต.6 22.พ.ต.อ.นันพิเดช ศรีเขียวรัตน์ รอง ผบก.สง. ก.ต.ช. 23. พ.ต.อ.ธวัชศักดิ์ โปตระนันท์ รอง ผบก.อก.สทส. 24. พ.ต.อ.บัญญัติ เพียรสวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร 25. พ.ต.อ.ดุสิต จุลเสน รอง ผบก.รฟ. 26. พ.ต.อ.ณพล กลัดเข็มเพชร รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี 27. พ.ต.อ.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ รอง ผบก.สศป. 28.พ.ต.อ.เจษฎา หุ่นเฮง รอง ผบก.ยศ. 29. พ.ต.อ.เรวัต โฉมยงค์ วิศวกรอากาศยาน(สบ5) กลุ่มงานวิศวกรรมฯ บ.ตร. และ30.พ.ต.อ.อนุชา กิติวิภาต รองผบก.ภ.จว.นครนายก
.
ขณะเดียวกันมีการแต่งตั้ง พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่โอนกลับมาเป็นข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 9) เทียบเท่าผู้ช่วยผบ.ตร. ทำหน้าที่ขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์ รวมทั้งมีการแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่ขอเออร์ลี่รีไทร์ และโยกสลับระนาบเดียวกัน อาทิ พล.ต.ต.พรชัย สุธีรคุณ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) เลื่อนเป็น นายแพทย์ (สบ 8, พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง รองผบช.ภ.1 เลื่อนเป็น ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร., พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น. เลื่อนเป็น จตร.(สบ 8, พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์ รองผบช.ภ.4 โยกเป็น รองผบช.ภ.1, พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล ผบก.ทว. เลื่อนเป็นรองผบช.ภ.4, พล.ต.ต.สมนึก น้อยคง ผบก.น.3 เลื่อนเป็น รองผบช.น., พ.ต.อ.อรรถวิทย์ สายสืบ รองผบก.น.1 เลื่อนเป็น ผบก.น.3, พ.ต.อ.ตรีวิทย์ ศรีประภา รองผบก.ภ.จว.สกลนคร เลื่อนเป็น ผบก.กมค.ภาค7, พ.ต.อ.ชูศักดิ์ พนัสอัมพร รองผบก.อก.สตม. เลื่อนเป็น ผบก.กต.8, พ.ต.อ.อัศวยุทธ นุชพุ่ม รองผบก.น.6 เลื่อนเป็น ผบก.ประจำ บช.น., พ.ต.อ.ฐากูร นิ่มสมบุญ รอง ผบก.ปคม. เลื่อนเป็น ผบก.ทว.
Advertisement