ระดมกวาดล้างแรงงานต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองได้ 61 คน ประชาสัมพันธ์แรงงานเร่งมาตรวจโควิด

           วันที่ 24 ธันวาคม 63 พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดเผยถึง ภาพรวมผลการตรวจสอบป้องกันแรงงานต่างชาติที่แอบลักลอบเข้าเมือง ผลการปฎิบัติสามารถจับกุมแรงงานได้มากกว่า 61 ราย แบ่งเป็นความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง 51 ราย อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต 9 ราย และไม่แจ้งที่พักอาศัยภายใน 90 วัน 1 ราย
         ขณะนี้ตำรวจจะให้ความสำคัญด้านการควบคุมการแพร่ระบาดมากกว่า โดยไม่มุ่งเน้นจับกุมแรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วจะชะลอการจับกุมไปก่อน แต่จะประชาสัมพันธ์ให้แรงงานมาตรวจเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แต่จะเน้นป้องกันและจับกุมแรงงานกลุ่มใหม่ที่พยายามจะหลบหนีเข้าเมือง เพราะถ้าปล่อยปละให้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ยากต่อการป้องกันการแพร่ระบาด
          นอกจากนี้ยังระบุว่า ในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่ตรวจสอบบุคคลเข้าออกประเทศ และตรวจสอบแรงงานต่างชาติในประเทศ ในขณะที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็ทำงานกันอย่างหนัก เพื่อป้องกันการลักลอบขนแรงงานเถื่อนเข้าประเทศ ไม่ได้ปล่อยปละละเลยแต่อย่างใด ยอมรับว่า คงเป็นไปไม่ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถปิดช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงต้องมีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้ผลการปฎิบัติมีประสิทธิภาพที่สุด
Advertisement