รมว.กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตักบาตร เสริมสิริมงคล สร้างบุญใหญ่ รับปีใหม่ 2566

          (1 ม.ค.66) เวลา 07.00 น. ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีในกิจกรรมตักบาตรรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล พุทธศักราช 2566 และถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระบรมพระบรมวงศานุวงศ์ และเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ลดละเลิกอบายมุข ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมฯ โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานในสังกัด และองค์กรศาสนิกสัมพันธ์ อาทิ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก พุทธสมาคมพุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมาคมฮินดูสมาช สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา สมาคมรามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม มีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ภายหลังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และประธานพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูปแล้ว จึงได้ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ณ ด้านหน้าพระอุโบสถ

          โดยนายอิทธิพล กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นพิธี เปิดเผยว่า กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเมื่อคืนวานนี้ซึ่งจัดขึ้นเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประสบความสำเร็จด้วยดี มีประชาชนเข้าร่วมมากกว่ากว่า 11 ล้านคน ไม่รวมถึงในรูปแบบออนไลน์ โดยคาดว่าปีนี้จะมีประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีกว่า 20 ล้านคน ขณะที่ในเช้าวันนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวาระดิถีขึ้นใหม่ที่วัดกว่า 24,400 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสืบสานประเพณีที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลในาีงคมไทย โดยภาพรวมกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

            นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมลงนามถวายพระพรในจุดต่าง ๆ ที่จัดไว้ให้ทั่วประเทศ พร้อมแจกสมุดอวยพรพระราชทานณ จุดลงนามในพระบรมหารราชวัง แสดงให้เห็นความจงรักภักดีของคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยอีกด้วย
Advertisement