ม๊อบไทยไม่ทน บุกหน้าทำเนียบ จี้นายกออกมาตรการเยียวยาประชาชน

ม๊อบไทยไม่ทน บุกหน้าทำเนียบ จี้นายกออกมาตรการเยียวยาประชาชน #เดอะบางกอกนิวส์ #thebangkoknews
เมื่อวัน 13 ก.ค. ที่ หน้าประตู 3 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ตัวแทนคณะไทยไม่ทน สามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย จำนวน 10 คน นำโดยนายไทกร  พลสุวรรณ นายยศวริศ ชูกล่อม นายธนเดช ศรีสงคราม นายสุริยา ชินพันธ์ นางพะเยาว์ อัคฮาด นายณัฐภัทร อัคฮาด นายเศวต ทินกูล นายจอมพล รุ่งเรืองชูเลิศ ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ พร้อมกับอ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืน เรียกร้องต่อรัฐบาลดำเนินการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน


โดยแถลงการณ์ดังกล่าวมีการระบุว่า คณะไทยไม่ทน  สามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย ได้ร่วมกันมายื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี หลายครั้ง ในความผิดพลาดบริหารงานและก่อให้ความเสียหาย  และให้ลาออกจากตำแหน่ง แต่นายกฯ ก็ไม่ได้ปฏิบัติตาม และขณะนี้เป็นสถานการณ์เร่งด่วนของประชาชนที่เดือดร้อน จากการบริหารประเทศของนายกฯ จึงเสนอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน 1.ออกมาตรการทางกฎหมายใช้พักชำระหนี้ ทั้งนี้ควรพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จนกว่าสถานการณ์โควิด -19 จะดีขึ้นหรือจนกว่าจะยกเลิก พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน


2.งดเก็บค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน ค่าน้ำ ค่าไฟ สำหรับบ้านเรือนราษฎรอยู่อาศัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 3.พักการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการชำระหนี้ต่างๆชั่วคราว ช่วยเหลือประชาชนในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินโดย ให้ศาลพักการพิจารณาออกไปจนกว่าสถานการณ์ โควิด -19 จะคลี่คลาย


4.จ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ยุติการเยียวยาแบบชิงโชค5.เปิดเสรีการนำเข้าวัคซีนและอุปกรณ์ในการตรวจโควิด -19 เบื้องต้นเพียงบางยี่ห้อ และนำเข้าวัคซีนที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับมาฉีดให้ประชาชนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว
6.ออกมาตรการงดภาษีนำเข้าวัคซีนและชุดตรวจโควิดเบื้องต้น

Advertisement