มอบเงินเยียวยาสิทธิประโยชน์แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถบัส

           (สมทุรปราการ)- วันที่ 16 ตุลาคม นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบสิทธิประโยชน์ทดแทนแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถบัสขณะไปงานกฐินที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแรงงานต่างชาติ จำนวน 6 ราย
             นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า วันนี้ลงพื้นที่วัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อมามอบสิทธิประโยชน์ทดแทนแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถบัสขณะไปงานกฐินที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว จำนวน 6 ราย เป็นค่าทำศพรายละ 50,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพรวม 70,888 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 370,888 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่ากรณีดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นแรงงานต่างชาติที่เสียชีวิต แต่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานไม่ได้ทอดทิ้งหรือนิ่งนอนใจ เพราะแรงงานทุกคนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การที่เขาเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะได้รับการดูแลคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะประกันสังคมจะให้ความคุ้มครองเหมือนกับแรงงานไทยทุกประการเช่นกัน

 

Advertisement