พม.ผนึกกำลังเครือข่าย พา ‘คนไร้บ้าน’ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

พม.ผนึกกำลังเครือข่าย พา ‘คนไร้บ้าน’ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 #เดอะบางกอกนิวส์ #thebangkoknews
เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สมาคมคนไร้บ้าน มูลนิธิอิสรชน และมูลนิธิกระจกเงา ร่วมกันจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับคนไร้บ้าน


นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ “คนไร้บ้าน” ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิต อีกทั้งยังเป็น “กลุ่มเปราะบาง” ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 และยังเพิ่มโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อออกไป โดยที่ผ่านมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเปิดจุดคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก (Swab Test) ให้กับคนไร้บ้าน 3 จุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน (สุวิทย์ วัดหนู) สถานีรถไฟหัวลำโพง และบริเวณถนนราชดำเนิน ทางเข้าตรอกสาเก มีคนไร้บ้านได้รับการตรวจ Swab Test รวมทั้งสิ้น 356 คน


“หลังจากที่ได้ดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุกดูแลกลุ่มคนไร้บ้านอย่างต่อเนื่อง และทราบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิวัคซีนของกลุ่มคนไร้บ้าน ส่งผลให้ทุกภาคส่วนประชุมหารือร่วมกัน เพื่อขอสนับสนุนวัคซีนแก่กลุ่มคนไร้บ้าน และในวันนี้ กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ ได้รับโควตาการจัดสรรวัคซีนแก่คนไร้บ้าน จาก 2 แห่ง ได้แก่ 1.กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า แก่คนไร้บ้าน จำนวน 100 คน ซึ่งจะดำเนินการฉีดให้แก่คนไร้บ้าน ตั้งแต่วันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2564 และ 2.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สนับสนุนวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 100 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะประสานเครือข่าย และวางแผนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านได้เข้าถึงสิทธิวัคซีนต่อไป” นายสุทธิกล่าวในตอนท้าย

Advertisement