ผบ.ตร.ระบุหากตำรวจปกปิดไทม์ไลน์ เอาผิดตามระเบียบ

       วันที่ 27 มกราคม 64 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวถึงการปฏิบัติหากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วพยายามปกปิดข้อมูล ว่าเรื่องนี้มีการกวดขันผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นคนตรวจสอบและรายงานขึ้นมา ถ้าเขาไปทำอะไรที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือคำสั่งผู้บังคับบัญชาหรือแนวนโยบายของรัฐ ก็มีมาตรฐานการพิจารณาเรื่องความผิดอยู่แล้ว เป็นผู้ที่ปฏิบัติตัวเคร่งครัดตามมารยาทแบบแผนอันดีงามหรือไม่ก็ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นรายๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
         เมื่อถามถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีการปกปิดข้อมูลตามไทม์ไลน์ ตามข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีบทลงโทษ ตรงนี้เราสามารถดำเนินคดีได้หรือไม่ ผบ.ตร.ตอบว่า ขั้นตอนการสอบสวนโรคไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรา การเปิดเผยข้อมูลมันก็จำกัดด้วยข้อกฎหมาย เป็นเรื่องข้อมูลของผู้ป่วย เพราะฉะนั้นการเปิดเผยที่ออกมาสู่สาธารณะเขาจะเปิดเผยเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
           ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นคนดำเนินการเปิดเผยข้อมูล บางครั้งเขาอาจให้ข้อมูลหมดก็ได้แต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าสมควรเปิดเผยแค่ไหน ก็แค่นั้น แต่ถ้าถามว่าคนที่เป็นตำรวจปกปิดข้อมูล เราก็ต้องดำเนินการในส่วนของเราเขาได้ฝ่าฝืนกฎกติการะเบียบหรือคำสั่งของราชการหรือไม่ ถ้าเขาทำก็ต้องว่ากันไปตามความผิด ต้องแยกกัน
Advertisement