ป.ป.ส.สัมภาษณ์พิเศษแพท พาวเวอร์แพท พร้อมให้กำลังใจและขอบคุณสังคมให้โอกาส

         วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 64 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดให้กำลังใจนายวรยศ บุญทองนุ่ม หรือ “แพท พาวเวอร์แพท” อดีตนักร้องนำวงพาวเวอร์แพท ที่ให้เกียรติเปิดใจสัมภาษณ์พิเศษในประเด็น “เริ่มต้นใหม่…สังคมให้โอกาส”
          นายวิชัยกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันส่งผลให้เด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญ อาจมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด จึงควรได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและปัจจัยยั่วยุต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการกลับไปใช้ซ้ำ จึงได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
           แพท พาวเวอร์แพท กล่าวว่า ต้องขอบคุณสำนักงาน ป.ป.ส. ที่ให้กำลังใจ และสังคมได้ให้โอกาส
เริ่มต้นชีวิตใหม่ ซึ่งในอดีตเคยผิดพลาดทำสิ่งที่ไม่น่าทำตาม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเสพติด การใช้ชีวิตที่โลดโผน สุดท้ายต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ นอกจากจะทำให้ชีวิตตนเองเดือดร้อนแล้ว คนในครอบครัวต้องทุกข์ใจ ต้องมาดูแล ซึ่งมันไม่เป็นธรรมสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง จึงขอฝากบอกน้อง ๆ เยาวชนทุกคน ก่อนที่เหตุการณ์เลวร้ายจะเกิดขึ้น เราสามารถหยุดมันได้ กลับตัวกลับใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเชื่อว่าครอบครัวและบ้าน คือสถาบันและสถานที่ที่อบอุ่นและปลอดภัยที่สุด
          ทั้งนี้สามารถติดตามชมคลิปสัมภาษณ์แพทฉบับเต็ม ทางสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานได้ที่ Facebook สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และช่อง YouTube ONCB Thai ต่อไป
Advertisement