ปีใหม่ก็จัดเลย! ออกหมายเรียก 3 แกนนำกลุ่มราษฎร จัดชุมนุมผิดกฎหมาย พบตำรวจ 4 – 8 มกราคมนี้

            วันที่ 2 มกราคม 64 ตำรวจสน.สำราญราษฎร์ ออกหมายเรียก นางสาวภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล หรือ มายด์ ให้มารับทราบข้อกล่าวหา ในความผิดฐาน ร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงฯ ในวันที่ 4 มกราคม เวลา 10.00 น.
         ขณะที่ตำรวจนครบาลลุมพินี ออกหมายเรียก นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา และพวก ให้มารับทราบข้อกล่าวหา ในความผิดฐาน ร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกตามความมาตรา 9 และ 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ในวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.

          และออกหมายเรียก นายอานนท์ นำภา ให้มารับทราบข้อกล่าวหา ในความผิดฐานร่วมกันจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อการชุมนุมใด ๆ ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะฯ ในวันที่ 8 มกราคม เวลา 10.00 น.
Advertisement