ปคบ. ร่วม สมอ. กวาดล้างยางรถบรรทุกหล่อดอกไม่ได้มาตรฐาน ยึดของกลางกว่า 5 ล้านบาท

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.3 บก.ปคบ. พ.ต.ท.มงคล นนท์ธีระโรจน์ สว.กก.3 บก.ปคบ. ร่วมกับ นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)นำกำลังเข้าตรวจค้นสถานที่แหล่งผลิต และจําหน่ายยางหล่อดอกซ้ำที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) บริเวณย่านภาคตะวันออกพื้นที่ย่านถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ จำนวน 5 จุด

          ผลการตรวจค้น ดอกซ้ำสําหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จุดที่ 1 จำนวน 1,368 เส้น , จุดที่ 2 จำนวน 60 เส้น , จุดที่ 3 จำนวน 158 เส้น , จุดที่ 4 จำนวน 242 เส้น , จุดที่ 5 จำนวน 104 เส้น รวม 1,932 เส้น มูลค่าของกลางประมาณ 5,000,000 บาท จึงได้ทําการตรวจยึดและอายัด เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511

            ทั้งนี้ หากเป็นการ “ทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต” จะมีอัตราโทษตาม มาตรา 20 ต้องระวางโทษตามมาตรา 48 จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หากเป็นการกระทําโดยการ “โฆษณาเพื่อจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทําหรือนําเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร” จะมีอัตราโทษตาม มาตรา 36 ต้องระวางโทษ ตามมาตรา 55 จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

          พล.ต.ต.อนันต์ กล่าวว่า ได้กําชับให้ กก. 3 บก.ปคบ. กวดขันจับกุมผู้กระทําความผิด อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนํายางหล่อดอกซ้ำที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มาใช้ และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้บริโภค จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการที่ผลิตและจําหน่าย ยางหล่อดอกซ้ำต้องให้เป็นไปตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรมกําหนด และขอแนะนําให้ประชาชนผู้บริโภค ให้เลือกซื้อ และใช้ยางหล่อดอกซ้ำที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ละขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน หากพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบ ผลิตและจําหน่ายยางหล่อดอกที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้ทางศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 หรือ ส่งคลิปวีดีโอ แจ้งข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องให้ตํารวจทราบ ในช่องทางเพจเฟซบุ๊กศูนย์โซเซียลมีเดีย ศปก.ตร. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งเบาะแสการผลิต จําหน่ายยางหล่อดอกซ้ำที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ที่ สายด่วน 1135

 

Advertisement