นโยบายการตรวจสอบข้อเท็จจริง

นโยบายด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริง

นโยบายด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ เดอะ พัทยานิวส์
เดอะ พัทยานิวส์ ยืนยันที่จะตรวจสอบข้อมูลทางสถิติและทางเทคนิคโดยการตรวจสอบอย่างละเอียดกับที่มาของเอกสารและที่มาของข้อมูลเบื้องต้น

บางครั้งอาจมีการรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือที่มาของข้อมูล  และนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นจากเนื้อหา ในรูปแบบของคำถามเพื่อการตรวจสอบ

เดอะ พัทยานิวส์ มีความภาคภูมิใจในความเที่ยงตรงของเนื้อหา ดังนั้นจึงมั่นใจว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความถูกต้อง
เราไม่นำเสนอเนื้อหาที่เป็นเพียงแค่ข่าวลือหรือการคาดเดา