นิสิตจุฬาฯจัดงานศพ “ตราชั่ง” เสียดสีความล้มเหลวกระบวนการยุติธรรมไทย

          เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 5 เม.ย.64 ที่ ลานจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดกิจกรรม เสาหลักจะไม่หักเหมือนตาชั่ง ไว้อาลัยให้ความ(อ)ยุติธรรม เพื่อแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับกระบวนการยุติธรรมไทย โดยมีกลุ่มนิสิตนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากคณะต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
          โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ผ่านการจำลองพิธีกรรมงานสวดอภิธรรมศพ รดน้ำศพ และวางดอกไม้จันทร์ ที่กลุ่มผู้จัดงานพยายามสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมไทยที่มีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสลับผลัดเปลี่ยนขึ้นมาปราศรัยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและกระบวนการยุติธรรม อีกด้วย
          อย่างไรก็ตามภายในงานยังได้มีการแจกจดหมาย ซึ่งภายในเป็นเอกสารแถลงการณ์ 4 ข้อเรียกร้อง ต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไทย โดยมีใจความดังนี้ 1. เรียกร้องให้ปล่อยตัวประชาชนที่ถูกกุมขังหรือถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกหรือจัดกิจกรรมทางการเมือง 2. เรียกร้องให้รัฐหยุดใช้กฎหมาย มาตรา112 หรือ มาตรา116 เนื่องจากมองว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน 3. เรียกร้องให้ดำเนินการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติกรรมคุกคามประชาชนตามหลักกฎหมายอย่างเที่ยงตรง 4. กระบวนการยุติธรรมควรสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นไปตามหลักกฎหมายอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผลหรือไม่
Advertisement