นายกฯเปิดโครงการของขวัญปีใหม่จากใจตำรวจไทยแด่ประชาชน “ขออย่ารังเกียจแรงงานต่างชาติ”

           วันที่ 25 ธันวาคม 63 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 จากใจ ตำรวจไทย แด่ประชาชน” จำนวน 6 โครงการ ที่จะมอบเป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชน และข้าราชการตำรวจ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ดังนี้
          1. ด้านป้องกันอาชญากรรม ได้แก่ โครงการฝากบ้าน 4.0 ซึ่งพัฒนามาจากโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เป็นที่ยอมรับจากประชาชน โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ในการเก็บข้อมูล ประมวลผล และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ผ่านทางแอปพลิเคชัน OBS ที่มีการใช้ระบบ QR Code ในระบบการตรวจ การควบคุมการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา และมีการส่งผลให้ประชาชนเจ้าของบ้านโดยทันที เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาดูแลบ้านที่ฝากไว้ในโครงการ

2. ด้านอำนวยความยุติธรรม ได้แก่ โครงการนัดหมายแจ้งความออนไลน์ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการนัดหมายแจ้งความล่วงหน้าบางคดี ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการมาพบพนักงานสอบสวน เพื่อมาแจ้งความร้องทุกข์ หรือสอบปากคำ จะได้ไม่เสียเวลาในการรอเข้าพบ ซึ่งมีหน่วยงานนำร่อง (Pilot Project) ได้แก่ สน.ลุมพินี, สน.ปทุมวัน และ สน.บางรัก

3. ด้านสร้างองค์ความรู้ ได้แก่ ภูมิคุ้มกันภัยอาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งเป็นการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบต่างๆ เช่น Viral Video และ Infographic เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้ ถึงกลโกงของกลุ่มมิจฉาชีพที่หวังฉวยโอกาสโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือ เพื่อก่อเหตุกับประชาชน ซึ่งจะมีการเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทาง QR Code อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ช่องทางสายด่วนรับแจ้งเหตุของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          4. ด้านสืบสวนจับกุมคนร้าย ได้แก่ โครงการ CCTV ระวังภัยในเมือง เป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 9,138 ตัว ในพื้นที่เสี่ยง ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกล้องดังกล่าวจะถูกควบคุม โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริง

5. ด้านอุ่นใจการเดินทาง ได้แก่ โครงการเทศกาลเดินทางปลอดภัย ในการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น รวมถึงการชำระค่าปรับจราจรออนไลน์ และการตั้งจุดตรวจตามแนวทางโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพในการป้องกันภัยบนท้องถนน

            6. ด้านสวัสดิการกำลังพล ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ ซึ่งจะมีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันการเงิน ในการลดดอกเบี้ย รวมหนี้สิน แล้วโอนหนี้ไปสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจ
         ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชน และข้าราชการตำรวจ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ“โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 จากใจ ตำรวจไทย แด่ประชาชน” ในระหว่างวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ในเวลาราชการ) ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.
          ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ให้เพิ่มความระมัดระวัง และ ปฎิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงฝากดูแลกลุ่มแรงงานต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ขออย่างรังเกลียดเพราะแรงงานต่างชาติเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ในประเทศ และมีส่วนช่วยไม่ให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งการกำหนดพื้นที่ควบคุม ก็เป็นเพียงมาตรการที่จะเร่งคัดกรองแรงงานต่างด้าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในแรงงานต่างด้าวให้เร็วที่สุด
          โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็ยังคงขอความร่วมมือกับประชาชนให้ปฎิบัติตัวอยู่ในกรอบของกฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งด้านจราจรและการดื่มเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์ โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่ต้องโปร่งใสสุจริต และ เป็นธรรม
           ช่วงปีใหม่นี้นายยกรัฐตรีก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ โดยส่วนตัวคาดหวังว่า ประเทศชาติจะมีการพัฒนายิ่งขึ้นไปซึ่งช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และมีความคืบหน้าไปแล้วหลายโครงการ รวมทั้งพยายามสร้างความเท่าเทียมให้กับคนทุกกลุ่มเพื่อให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้สูงขึ้น
Advertisement