นร.-นศ.จัดกิจกรรมสกายวอล์คสะท้อนปัญหาสังคม การกดขี่นักเรียนและวิจารณ์รัฐบาล

            วันที่ 11 ตุลาคม ที่บริเวณสกายวอล์คแยกปทุมวัน กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ในนามองค์กรปลดเผด็จการเพื่อเสรีภาพ (Dictatorship Demolition Organisation) ร่วมจัดกิจกรรม “Social PROBLEM” โดยมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนปัญหาสังคมผ่านงานอาร์ตโดยใช้คนสื่อความหมาย ท่ามกลางการดูแลความเรียบร้อยของตำรวจ สน.ปทุมวัน
             ด้านตัวแทนกลุ่มนักศึกษา กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสะท้อนถึงปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องระบบการศึกษาและความเป็นอยู่ รวมไปถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 6 หมวด ประกอบด้วย สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมือง, ระบบการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจนักเรียน, การคาดหวังในอนาคตของนักเรียน, การเหยียดสีผิว, การเหยียดเพศ และวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจในประเทศไทย
            นอกจากนี้ยังมีบูธเขียนจดหมายในกิจกรรม “เขียนจดหมาย” โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อเรียกร้องของประชาชนก่อนนำไปส่งมอบให้ทางรัฐบาล “เมื่อข้อเรียกร้องที่เราเคยเสนอไปแต่ทางรัฐบาลกลับเพิกเฉยปล่อยหูทวนลม โดยหลังจากรวบรวมคำร้องเสร็จสิ้นจะพับกระดาษเป็นจรวดและนำไปปาในทำเนียบรัฐบาล ซึ่งยังไม่แน่ชัดเรื่องวันและเวลาโดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งต่อไป” ทางตัวแทนกลุ่มกล่าว

Advertisement