ตำรวจสอบสวนกลางเปิดโครงการ โฆษกดาวรุ่ง มุ่งพัฒนาตำรวจนักสื่อสาร

          เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ห้องประชุมกองปราบปราม พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. เป็นประธานเปิดโครงการโฆษกดาวรุ่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง Young Generation CIB Spokesperson โดยภายในงานมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของบช.ก. พล.ต.ต.จีรเศรษฐ์ ดาวเงินตระกูล ผบก.ศฝร.บช.ก. ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการ 32 นายให้การต้อนรับ
          พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวว่า ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งต้องมีรูปแบบและทิศทางที่ชัดเจน สามารถสื่อสารกับประชาชน ให้รับรู้และทราบถึงความสำคัญต่างๆ ของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งในอนาคตผู้ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่นี้ ก็คือ Young Generation หรือคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถ มีความทันสมัยกล้าแสดงออก และมีความคิดที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สามารถทำหน้าที่เป็นโฆษก เป็นทีมประชาสัมพันธ์ที่ดี และทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการสื่อสารต่างๆ ได้

           การที่จะทำให้ Young Generation หรือคนรุ่นใหม่ทุกคน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และความ
คาดหวังของประชาชนได้นั้นจำเป็นที่จะต้องผ่านการฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านกระบวนการฝึกทางด้านความคิด และการปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของการเป็นโฆษก และนักประชาสัมพันธ์ที่ดี นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา ให้กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางต่อไป อย่างไรก็ตามหวังว่าการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ และร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรต่อไป

              ขณะที่ พล.ต.ต.จีรเศรษฐ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารทุกคนสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีความจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติ แจ้งข้อมูลข่าวสาร เตือนภัยให้แก่ประชาชาชนซึ่งในการประชาสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีบุคคลากรที่ทำหน้าที่เป็นโฆษกซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทำหน้าที่ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารสู่สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพเข้าใจถึงหลักการปฏิบัติหน้าที่ โฆษกอย่างมืออาชีพและสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โฆษกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมกับวิสัยทัศน์ ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ว่า “มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน” โดยจะทำการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา
5วัน ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการตำรวจของกองบังคับการในสังกัด กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จำนวน 31นาย และข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 1 นาย ผ่านวิทยาการผู้มากประสบการณ์ อาทิ พ.อ.(พ) วินธัย สุวารี รองโฆษก กอ.รมน.อาจารย์ รัชเขต วีสเพ็ญ,อาจารย์ ปิง เจริญศิริวัฒน์ คุณมาโนช สาระศาลิน ผู้แทนหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เป็นต้น
Advertisement