ตัวแทนนักเรียนยื่นจดหมายเปิดผนึกขอตำรวจไม่ตั้งแบริเออร์-ตู้คอนเทนเนอร์ เพราะต้องสอบแกทแพท

          วันที่ 19 มีนาคม 64 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) น.ส.เบนจา อะปัญ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) แนวร่วมผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎร เดินทางมายื่นจดหมายเปิดผนึกจดหมายเปิดผนึกจากนักเรียนและนักศึกษา และอ่านแถลงการณ์หน้าป้าย ตร. ให้ตำรวจช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรในเช้าวันพรุ่งนี้(20 มีนาคม) ซึ่งจะมีการจัดการสอบแกทแพท เนื่องจากเกรงว่าทางตำรวจจะนำแบริเออร์หรือตู้คอนเทนเนอร์มากีดขวางการจราจร เนื่องจากช่วงเย็นจะมีการชุมนุมที่สนามหลวง โดยมี พ.ต.อ.พันษา อมราพิทักษ์ ผกก.สน.ปทุมวัน เป็นผู้รับจดหมายดังกล่าวไว้
          โดยจดหมายเปิดผนึกมีใจความว่า สืบเนื่องจากกรณีการจัดการชุมนุมโดยกลุ่ม “ REDEM” ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2554 ณ บริเวณสนามหลวง ซึ่งตรงกับการทดสอบวัดผลระดับชาติ คือ การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ที่จะดำเนินการสอบวัดผลในวันที่ 20-23 มีนาคม 2564 โดยการสอบทั้งสองนี้มีผลต่อการกำหนดอนาคตของผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือการประกอบอาชีพในอนาคต
           การจัดการชุมนุมในวันดังกล่าวอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่รัฐปิดถนนเพื่อยับยั้งและสกัดกั้นการเข้าร่วมการชุมนุม ซึ่งถือเป็นการปิดกั้นการใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาการจราจรที่ติดขัด และทำให้นักเรียนผู้ที่จะเข้ารับการสอบวัดผลระดับชาติไม่สามารถเดินทางไปสอบได้โดยสะดวก และอาจเป็นเหตุให้ผู้เข้าสอบไม่สามารถเดินทางไปยังสนามสอบได้ทันเวลา หรือในกรณีเลวร้ายที่สุดอาจนำมาซึ่งการหมดสิทธิ์สอบ
           ด้วยข้อคำนึงและห่วงใยเหล่านี้ พวกเราในฐานะเหล่านักเรียนและนักศึกษาขอวิงวอนให้ท่านตระหนักถึงความเดือดร้อนที่มาตรการของท่านอาจก่อขึ้นและคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ที่เข้าสอบทั้งหลายจากการปิดการจราจร โดยเราขอให้หน่วยงานของรัฐผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปิดการจราจร อันได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติอำนวยความสะดวกในการจราจรแก่นักเรียนผู้เดินทางเข้ารับการสอบ พร้อมทั้งคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย เพราะการสอบดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นการจัดการสอบที่มีเพียงครั้งเดียวในทุกๆ หนึ่งปี การกระทำของภาครัฐที่ต้องการเพียงปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก อาจส่งผลเสียอย่างใหญ่หลวงแก่อนาคตของของผู้เข้าสอบ “เพราะอนาคตของเด็กคือความมั่นคงของชาติที่แท้จริง”
           ด้าน พ.ต.อ.พันษา กล่าวว่า แม้น้องๆ ไม่มาขอ ตำรวจก็มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ในเรื่องการชุมนุมให้ดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย เช่นกฎหมายที่ออกตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามชุมนุม ก็ขอว่าต้องระมัดระวังไม่ให้มีการชุม เพราะเนื่องจากอยู่ในช่วงแพร่ระบาดโควิด-19
Advertisement