ตร.สั่งกวาดล้างจับกุมปาร์ตี้มั่วสุมฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินและการคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

         เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 64 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร. ได้มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ในช่วงควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ให้ตำรวจระดมกำลังสุ่มตรวจสอบออกตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบและกวดขันจับกุมสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับบาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อาบอบนวด ร้านจำหน่ายสุรา และอื่นๆ ที่เปิดให้บริการหรือเปิดเกินกำหนดเวลาโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉินและคำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
         โดยให้สืบสวนหาข่าวทางโซเชียลมีเดียในการนัดรวมตัวของกลุ่มบุคคลเพื่อทำกิจกรรมหรือมั่วสุม โดยเน้นการจัดปาร์ตี้ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนบุคคล เช่น โรงแรม หอพัก คอนโดมิเนียม บ้านเช่า ร้านอาหาร สถานบริการที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการนัดหมาย เพื่อจะได้วางมาตรการในการป้องกันและสืบสวนจับกุม
          ทั้งนี้ห้ามมิให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบใดๆ โดยเด็ดขาด เมื่อมีผลการจับกุมหรือผลการปฏิบัติให้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและอุ่นใจแก่ประชาชน และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนแจ้งเบาะแสของผู้ที่ฝ่าฝืนแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยให้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งทางสายด่วนหมายเลข 1599 หรือ 191
Advertisement