ตร.สมุทรสงครามลุยตรวจสถานประกอบการ ป้องกันไวรัสโควิด-19

            วันที่ 23 ธันวาคม 63 ที่ จ.สมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่กวดขันสถานประกอบการ ให้ปฏิบัติตามตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 2621/2563 เรื่อง คำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันร้ายแรง (ไวรัสโควิด-19)​
            ทั้งนี้ได้มีการนำเอกสารคำสั่ง และคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ให้กับ สถานประกอบการ ร้านอาหาร โดยผลการตรวจ ไม่พบการฝ่าฝืนคำสั่งแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชน

Advertisement