ตรังแถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นหญิง 1 ราย ขอความร่วมมือประชาชนใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง

         เมื่อวันที่ 10 เมษายน 64 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง แถลงข่าวกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายเป็นรายที่ 6 เป็นผู้หญิง อายุ 26 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเมืองตรัง และทำงานอยู่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 เมษายนได้เดินทางมาเยี่ยมครอบครัว
          ต่อมาวันที่ 6 เมษายน เดินทางไปเชงเม้งกับครอบครัวที่ อ.ห้วยยอด จากนั้นมีอาการป่วยและได้ไปตรวจหาสารคัดหลั่งวันที่ 8 เมษายน ก่อนที่วันที่ 9 เมษายน ทราบผลเป็นบวกซึ่งเคสนี้ได้มีการสอบสวนโรคแล้ว มีไทม์ไลน์ที่ชัดเจน
           ขณะที่ในกรณีที่มีครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ กลับจากการแข่งขันกีฬาและการจัดนิทรรศการที่จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา หลังพบว่ามีผู้ต้องขังเรือนจำ จ.นราธิวาส ติดเชื้อโควิด-19 ไปร่วมงานดังกล่าวด้วย จากการตรวจสารคัดหลั่งเก็บตัวอย่างเชื้อหรือการสวอพผู้ที่เข้าร่วมงาน 192 คน ผลการตรวจออกแล้วพบว่าผลตรวจทั้งหมดเป็นลบ ส่วนแรงงานชาวอินเดียที่ถูกจับกุมเนื่องจากพาสปอร์ตหมดอายุ ที่ถูกจับกุมที่ สภ.กันตังนั้น จากการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลออกเป็นลบเช่นกัน
          ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่าสถานการณ์โควิดของจังหวัดตรังล่าสุด จากสถานการณ์ที่ปรากฏการณ์ข่าวสารทางสื่อสารมวลชน และข้อเท็จจริงที่ได้ติดตามข้อมูลโควิดในพื้นที่จังหวัดตรัง ในช่วงนี้ได้เกิดการแพร่กระจายเชื้อจากกรุงเทพมหานคร ในคลัสเตอร์สถานบันเทิง และในคลัสเตอร์พื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวได้มีการประเมินสถานการณ์ โดยทางจังหวัดตรังได้มีการประชุมของคณะกรรมการควบคุมโรค และได้มีมติในเรื่องของมาตรการป้องกันและยับยั้งเรื่องโควิด สิ่งที่จังหวัดออกคำสั่งในเรื่องของมาตรการบางคำสั่งของจังหวัด ล่าสุดฉบับที่ 1534 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564
          จากสถานการณ์ดังกล่าวคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดได้นำข้อมูลวิเคราะห์ และได้ออกมาตรการในการเดินทางของพี่น้องเดินทางกลับต่างจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดตรัง และมีความเข้มงวดบ้าง จังหวัดจะเข้มงวดในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง เพราะไม่อาจจะทราบว่าบุคคลที่กลับเข้ามาจะมีคนที่ติดเชื้อเข้ามาหรือไม่ เพราะฉะนั้นเป็นมาตรการป้องกัน ซึ่งสิ่งที่กำหนดลงไปในพื้นที่ 5 จังหวัดในเรื่องเข้ามาในจังหวัดตรัง เฉพาะกรุงเทพฯ กำหนดไว้ 4 เขตเท่านั้นที่มีการแพร่ระบาดสูง ก็คือ เขตพื้นที่ของวัฒนา ห้วยขวาง ลาดพร้าว และวังทองหลาง ส่วนจังหวัดอีก 4 จังหวัดนั้น คือ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางเข้ามาได้ เพียงแต่ขอความร่วมมือขอให้อยู่ในที่พัก และไม่จำเป็นต้องอยู่เป็นระยะเวลา 14 วัน อยู่เท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังเท่านั้น เป็นการเฝ้าระวังและรับผิดชอบร่วมกันของพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตามทางจังหวัดและคณะกรรมการก็จำเป็นต้องเฝ้าระวังมาตรการเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรัง
Advertisement