ชง ศบค. ถอดหน้ากากด้วยความสมัครใจในพื้นที่สาธารณะและโล่งแจ้ง

          (8 มิ.ย. 65) เวลา 16.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2565 โดยมี ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า และระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

             ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า วันนี้ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการถอดหน้ากากอนามัยด้วยความสมัครใจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ คือ พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่โล่งแจ้งที่คนไม่หนาแน่น มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นจึงได้พิจารณาถึงเรื่องดังกล่าว แต่มีการยกเว้นในบางพื้นที่ที่ยังต้องสวมหน้ากากอนามัย เช่น ตลาดนัด สนามม้า สนามกีฬาที่มีคนดู รวมถึงกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ที่ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ ได้แก่ กลุ่ม 608 กลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ โดยพรุ่งนี้จะนำเสนอในที่ประชุม ศบค. ชุดเล็กก่อน หากที่ประชุมชุดเล็กเห็นควรดำเนินการก็จะนำเข้าที่ประชุม ศบค. อีกครั้ง ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 17 มิ.ย. 65 ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ จะดำเนินการภายใต้มาตรการของ ศบค. ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการทันที ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกฎหมายกำหนด

            “พิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ แล้ว สถานการณ์โดยรวมดีขึ้น อัตราการตายลดลง จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลง การเข้ารักษาตัวครองเตียงลดลง อีกทั้งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น และนักท่องเที่ยวบางส่วนก็ไม่สวมหน้ากาก ซึ่งภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดี ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ถอดหน้ากากอนามัยได้ โดยเบื้องต้นจะดำเนินการเฉพาะในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่โล่งแจ้งเท่านั้นไม่ใช่ในทุกที่ พื้นที่ไหนที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเหมือนเดิม จะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรีบ เป็นการคืนการใช้ชีวิตปกติให้ประชาชนแต่ดำเนินการภายใต้ความปลอดภัย ซึ่งในอนาคตจะมีการพิจารณาในพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวทิ้งท้าย
Advertisement