ฉลุย..เปิดตำแหน่ง “ที่ปรึกษา สบ9” ผบ.ตร.ไม่ยืนยันรองรับเดอะโจ๊กกลับ

         วันที่ 12 มีนาคม 64 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. จากนั้นเวลา 14.30 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช. ครั้งที่ 2/2564 ใช้เวลาประชุมกว่า 1 ชั่วโมง จึงเสร็จสิ้น
         โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุม ก.ตร. และ ก.ต.ช. วันนี้เป็นการประชุมตามวาระปกติ มีการพิจารณาที่จะทำอย่างไรให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจให้สามารถเดินไปตามยุทธศาสตร์ชาติได้ วันนี้จึงเป็นการหาแนวทางปรับองค์กร บุคลากร ไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง ขอให้เข้าใจด้วย
          ด้าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุม ก.ตร. กำหนดตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ9) 1 ตำแหน่ง ทำหน้าที่บริหารด้านยุทธศาสตร์ เทียบเท่าผู้ช่วย ผบ.ตร. โดยที่ประชุม ก.ต.ช. อนุมัติอัตราตามที่ ก.ตร. เสนอ ทั้งนี้ ผบ.ตร. ไม่ยืนยันว่าการเปิดตำแหน่งดังกล่าวเพื่อรองรับ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่โอนกลับมาเป็นข้าราชการตำรวจ ขออย่าเพิ่งพูดว่าเป็นอย่างนั้น มันเร็วไป แต่เป็นนโยบายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมองว่าจำเป็นต้องมีตำแหน่งนี้
         สำหรับการดูเรื่องยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติมา ตรงนี้ ตร. มองว่าต้องมีใครสักคนทำหน้าที่ดูเรื่องยุทธศาสตร์ ศึกษา และให้คำปรึกษา จึงกำหนดตำแหน่งดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งเฉพาะตัว ส่วนรายละเอียด ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะไปกำหนดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อถามว่าจะมีการแต่งตั้งตัวบุคคลในวาระเมษายนนี้เลยหรือไม่ ผบ.ตร. ระบุว่า อะไรที่ยังไม่ถึงก็ขอไม่พูด วันนี้พูดได้เท่านี้
          พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในที่ประชุมไม่มีการพูดถึงการกำหนดตำแหน่ง 8 นายพล เพื่อรองรับการโยกย้ายนายตำรวจที่มีส่วนพัวพันปล่อยปะละเลยและย่อหย่อนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และ ผบ.ตร. เรื่องบ่อนการพนันและการขนต่างด้าวเถื่อนเข้าประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบ 2
           ด้าน พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. กล่าวว่า ในที่ประชุมวันนี้ ก.ตร. มีการกำหนดตำแหน่งใหม่ขึ้น และ ก.ต.ช. ได้อนุมัติอัตราเพิ่มให้ ยังไม่ได้กำหนดตัวบุคคลต้องเข้าที่ประชุม ก.ตร. อีกครั้งเพื่อกำหนดให้บุคคลมาลง ส่วนที่มีการเพิ่มตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษนั้น เนื่องจากต้องการให้มาทำงานเฉพาะด้านยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยากให้มีบุคคลที่มีคุณลักษณะพิเศษเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง เท่านั้นเอง ไม่ได้มีประเด็นพิเศษอะไร ส่วนจะมีการแต่งตั้งให้ทันเดือนเมษายนนี้เลยหรือไม่นั้น ไม่ได้มีการถกเถียงกันในที่ประชุม ก.ตร. เพียงแต่กำหนดเพื่อให้มาทำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ ตร.อย่างเดียว โดยมีหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลกำหนด
        พล.ต.ต.ยิ่งยศ ชี้แจงว่า ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษที่กำหนดขึ้นใหม่เป็นตำแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วย ผบ.ตร. แต่ยังไม่ได้พูดถึงว่าจะเป็นใคร ขั้นตอนต่อจากนี้จะต้องเข้าที่ประชุม ก.ตร. เพื่อกำหนดตัวบุคคลมาลงตำแหน่งดังกล่าว
         ส่วนขั้นตอนการรับ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล กลับมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว โฆษก ตร. กล่าวว่า ยังไม่ได้มีการพูดถึง ถ้าตามกระบวนการราชการคือ ถ้าปลัดสำนักนายกฯส่งเรื่องมาแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องประมวลเรื่องถึง ผบ.ตร. ว่ามีแนวทางอย่างเป็นข้อพิจารณาของสำนักงานกำลังพล ส่วนจะมีการประชุม ก.ตร. อีกครั้งเมื่อไหร่ ยังไม่ได้มีการสั่งการว่าวันไหน
         โฆษก ตร.ยังกล่าวถึงขั้นตอนข้าราชการพลเรือนเข้ารับราชการตำรวจ ว่า ต้องดูต้นทางเขาเป็นข้าราชการจากหน่วยไหน ระดับไหน ตำแหน่ง เงินเดือน ยกตัวอย่างข้าราชการ ก. ออกไปเป็นข้าราชการพลเรือนขณะนั้นยศ “ร.ต.อ.” วันนี้เขาอาจเป็นข้าราชการพลเรือนระดับสูงซี 11 เวลากลับมาเขาไม่ได้มาเป็น “พ.ต.ต.” ก็ต้องมาเทียบชั้นข้าราชการพลเรือนกับยศตำรวจตำรวจว่าเขากลับมาแล้วอะไรคือสิ่งที่ไม่เสียสิทธิ์
         พล.ต.ต.ยิ่งยศ ยังกล่าวถึงการกำหนดตำแหน่ง 4 ผบช. และ 4 ผบก. ครั้งที่ผ่านมาว่า ครั้งที่แล้วคณะกรรมการให้นำกลับไปทบทวนเรื่องรายละเอียดคุณสมบัติ ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เสร็จสิ้น ส่วนจะถูกตีตกหรือได้รับการอนุมัติเป็นไปได้ทั้ง 2 ทาง แต่วันนั้นไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใด แจ้งแต่เพียงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ให้ไปกำหนดตำแหน่งคุณสมบัติให้ชัดเจน ส่วนจะทันการแต่งตั้งเมษายนนี้หรือ ยังไม่ตอบไม่ได้ ไม่มีกรอบระยะเวลา แต่ถ้าพร้อมก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้ง
        โฆษก ตร.ยังกล่าวอีกว่า การประชุม ก.ตร.และ ก.ต.ช. วันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้เพิ่มพนักงานสอบสวนเพื่อไว้บริการประชาชน เนื่องจากห้วงที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนขาดแคลนทั้งหญิงและชาย รวมทั้งหมด 800 อัตรา อยู่ระหว่างการขั้นตอนดำเนินการคาดว่าจะมีผลในเร็วๆ นี้ อัตรารับจากบุคลภายนอกเป็นหญิง 100 คน ชาย 300 คน บุคคลภายใน 400 คน คุณวุฒินิติศาสตร์บัณฑิต เพื่อทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนตาม สภ.และ สน.ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 800 นาย
Advertisement