ขสมก.ปรับเวลาเดินรถเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

        วันที่ 19 เมษายน 64 นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่าตามที่กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งพิจารณาปรับลดจำนวนเที่ยวการเดินรถเพราะการแพร่ระบาดโควิด-19 จึงปรับลดการให้บริการในช่วงเวลา 23.00 – 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายนเป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
        ทั้งนี้ ทาง ขสมก.จัดรถออกวิ่งให้บริการประชาชนตามปกติ โดยจัดเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา โดยปรับลดจำนวนรถกะสว่างที่วิ่งให้บริการในแต่ละเส้นทางให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 เพื่อลดผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก. โดยจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกครั้งก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร หากตรวจพบว่าพนักงานมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสจะไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่และให้รีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมกำชับพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร
         ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะใช้บริการ
รถโดยสาร กรณีมีผู้ใช้บริการบนรถมากพอสมควร ควรรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป ส่วนรถโดยสารประจำทางนั้นจะเพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ และการทำความสะอาดผ้าม่าน ใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นทำความสะอาดภายใน รถโดยสาร และใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัส เช่น เบาะที่นั่ง ราวจับ กริ่งสัญญาณ เป็นต้น พร้อมทั้งติดตั้งขวดเจลแอลกอฮอล์ สำหรับให้ผู้ใช้บริการล้างมือบริเวณประตูทางขึ้น โดยมีกำหนดจุดนั่งเบาะที่ไม่มีเครื่องหมายกากบาทและจุดยืนภายในรถโดยสาร

 

Advertisement