กระทรวงยุติธรรมยืนยัน ให้ความช่วยเหลือร้านค้าและผู้เดือดร้อนเต็มที่ พร้อมทบทวนสัญญากับบริษัทให้ได้ข้อยุติทันที

          เมื่อวันที่ 30 เม.ย. นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์กรณี ผู้ค้าอาหารและเครื่องดื่มในศูนย์อาหารกระทรวงยุติธรรม ถูกบริษัทที่จัดการพื้นที่ศูนย์อาหารเอาเปรียบ ขายของไม่คุ้มค่าเช่า รวมทั้งเคยร้องเรียนกระทรวงยุติธรรมกลับปัดไม่เกี่ยวข้อง นั้น
กระทรวงยุติธรรม ขอเรียนชี้แจงว่า การบริหารศูนย์อาหารกระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ทำสัญญากับ บริษัท ทาร์ปอน แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้บริหารงานศูนย์อาหารกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ซึ่งในสัญญาดังกล่าวกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดหาร้านค้าร้านอาหาร จัดระเบียบร้านค้าให้เป็นที่เรียบร้อยในราคาประหยัด เพื่อเป็นสวัสดิการให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ดังนั้น ในส่วนการจัดหาร้านค้ามาขายในศูนย์อาหาร กระทรวงยุติธรรมจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับรู้การดำเนินการระหว่างบริษัทฯ และร้านค้า ที่จะเข้ามาขายในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการหาร้านค้า การทำสัญญา ระยะที่จะขาย จำนวนเงินที่จะต้องจ่าย ค่าปรับ หรือแม้กระทั่งการจะต่อสัญญาได้หรือไม่ แต่อย่างใด
นายวัลลภ กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อมีร้านค้าในศูนย์อาหารกระทรวงยุติธรรมร้องเรียนเข้ามา กระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ และเห็นปัญหาความเดือดร้อนของร้านค้า ที่ต้องรับภาระเงินที่จ่ายให้กับบริษัทฯ ตามสัญญาแต่ขายได้ไม่ตามเป้าในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในห้วงเวลาที่ผ่านมา จึงจะขอให้บริษัทฯ ลดค่าเช่ารายเดือน ขอเลิกสัญญา และขอคืนเงินที่มีการจ่ายล่วงหน้าไปแล้วทั้งหมด กระทรวงยุติธรรมจึงได้เชิญคู่กรณีทั้งร้านค้าและบริษัทฯ มาพบหลายครั้งเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหารือแนวทางเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว ซึ่งคู่กรณีบางรายได้ข้อยุติและได้รับเงินไปแล้วก็มี
“กระทรวงยุติธรรม ขอยืนยันว่า เราให้ความสำคัญและไม่นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกเรื่อง ตามแนวทางยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน เพราะฉะนั้นขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นในการทำงานของกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือรู้เห็นเป็นใจกับบริษัทฯ ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด โดยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมทุกฝ่ายได้ลงมาแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และจะให้ได้ข้อยุติในเรื่องนี้ภายในอาทิตย์หน้า ทั้งในส่วนของร้านค้าและผู้เดือดร้อนทุกรายที่ได้ทำสัญญาไว้กับบริษัทฯ และกระทรวงยุติธรรมจะมีการพิจารณาสัญญาบริหารศูนย์อาหารที่ทำไว้กับบริษัทฯ เพื่อทบทวนแนวทางการกำกับ ตรวจสอบ หรือมาตรการอื่นๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และไม่ให้เกิดปัญหากับทุกฝ่ายขึ้นอีกในอนาคต”

 

Advertisement