กรมสรรพสามิตเผยตรวจน้ำส้มตามปกติพบเป็นโรงผลิตไม่ได้มาตรฐานและไม่เสียภาษี จึงแนะนำให้ทำถูกต้อง ไม่ได้ปรับ 1.2 หมื่นตามข่าว

กรมสรรพสามิตเผยตรวจน้ำส้มตามปกติพบเป็นโรงผลิตไม่ได้มาตรฐานและไม่เสียภาษี จึงแนะนำให้ทำถูกต้อง ไม่ได้ปรับ 1.2 หมื่นตามข่าว

.
วันที่ 16 มิถุนายน นายณัฐกร อุเทนสุต โฆษกกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งระบุว่ามีเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าทำการจับกุมผู้ขายน้ำส้ม 500 ขวด และมีการเรียกค่าปรับเป็นเงิน 12,000 บาทว่า กรมสรรพสามิตขอชี้แจงว่าการออกตรวจเพราะได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่เสียภาษีอย่างถูกต้องมีบางโรงอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มที่ไม่ได้มาตรฐานและยังไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิต
.
ทางกรมฯ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบเชิงแนะนำเพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเข้าระบบและเสียภาษีอย่างถูกต้องแล้ว
.
ที่ผ่านมามีการตรวจสอบแล้ว 4 ราย ซึ่งรายนี้เป็นรายที่โพสท์เฟซนั้น เป็นรายที่ 5 โดยโรงอุตสาหกรรมของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายดังกล่าว ผลิตเครื่องดื่มที่ไม่ได้มาตรฐานและยังไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิต เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการให้คำแนะนำเพื่อให้เข้ามาอยู่ในระบบและเสียภาษีสรรพสามิตอย่างถูกต้อง โดยไม่ได้เรียกค่าปรับเงิน จำนวน 12,000 บาท ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด


.
โฆษกกรมสรรพสามิต กล่าวต่อว่าที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้มอบนโยบายไปยังเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้ง ให้คำแนะนำไปยังผู้ประกอบการให้เข้ามาอยู่ในระบบ เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค
.
เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรม

Advertisement