กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ หลังศาลมีคำพิพากษา สามารถไกล่เกลี่ยได้สำเร็จทุนทรัพย์กว่า 16 ล้านบาท

        วันที่ 8 ธันวาคม กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ หลังศาลมีคำพิพากษา โดยมีนายเสกสรร สุขแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายเฉลิมชัย บัวจันอัด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี ร่วมดูแลการไกล่เกลี่ย ณ ชั้น 1 อาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี ผลการจัดกิจกรรม มีเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจำนวน 43 เรื่อง ทุนทรัพย์ 19,234,072.70 บาท สำหรับผลไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 40 เรื่อง ทุนทรัพย์ 16,957,690.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.02 ลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน จำนวน 608,730.72 บาท
        ภายในงานได้จัดบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย
Advertisement