กกต.พึ่งตื่น! เตรียมรณรงค์เลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศเร่งให้คนในกรุงเทพกลับบ้านไปใช้สิทธิ์ 20 ธันวาคมนี้

            วันที่ 13 ธันวาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในเวลา 10.00-12.00 น.
             ขณะที่ในกรุงเทพก็จะมีการจัดงานเช่นกัน แม้จะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่จะร่วมกันรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาอยู่หรือทำงานกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.ต่างจังหวัดแทน โดยจะจัดกิจกรรมในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ส่วนการจัดกิจกรรมในต่างจังหวัด มีการยกเว้น 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา ลำปาง เชียงราย พิจิตร และนราธิวาส ซึ่งอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19
         ทั้งนี้สำนักงาน กกต. ยังขอเชิญชวนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องเดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ควรวางแผนการเดินทาง รวมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
           หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ก็สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ตลอดทั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง
Advertisement